امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مراسم تحلیف سرکار خانم حسینی/ عضو شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 18مهرماه 1400

دیدگاه های شما