امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بیستمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز (بخش اول) - یکشنبه 18مهرماه 1400

دیدگاه های شما