امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بیستمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز (بخش دوم) - یکشنبه 18مهرماه 1400

دیدگاه های شما