امروز: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بیست و یکمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 25 مهرماه 1400

دیدگاه های شما