امروز: سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق پیش از دستور جناب آقای مهندس ترابی/ رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز - یکشنبه 25 مهرماه 1400

دیدگاه های شما