امروز: جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق و تذکر :: گزارش «سید عبدالرزاق موسوی» رییس شورای اسلامی شهر شیراز در آخرین جلسه صحن علنی شورای پنجم/ 10 مرداد 1400

  • تاریخ:
    ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
  • عنوان:
    گزارش «سید عبدالرزاق موسوی» رییس شورای اسلامی شهر شیراز در آخرین جلسه صحن علنی شورای پنجم/ ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
  • نام عضو:
    سیدعبدالرزاق موسوی


بسم الله الرحمن الرحیم
امروز آخرین نشست رسمی شورای اسلامی شهر پنجم شیراز در حال برگزاری است. چهار سال پیش، این شورا فعالیت خود را شروع کرد، ما تلاش کردیم، برای مدیریت شهر با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و ایجاد راهبرد و مسیر مشترک، رویکردها و راهبردهای خود را معین و تصویب کنیم، و بر اساس برنامه حرکت کنیم. این کار به سرعت و در همان دو ماهه اول انجام شد. البته در ادامه راه و در سال سوم و بر اساس ارزیابی ها و تجربه به دست آمده، اصلاحاتی را در آن ها انجام دادیم. چشم انداز بیست ساله شهر به تصویب رسید. برنامه پنجساله سوم شیراز با پیش بینی اهداف کمی تصویب شد و بر اساس آن شهرداری مکلف شد، لوایح بودجه سالیانه را تهیه و به تصویب شورا برساند. در جهت تحقق این رویکرد و راهبردها که درستی آن در ادامه مسیر با استقبال عمومی و واکنش مثبت نخبگان تائید شد، مصوبات مهمی همچون، طرح های تعارض منافع، شفافیت که آخرین آن الزام شهرداری به بارگذاری آراء صادر شده از کمیسیون ماده صد در سامانه شفافیت بود، راه اندازی سامانه شفافیت و سامانه مدیریت اطلاعات پروژه، سند راهبردی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری و دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به ماده ۸۰ قانون شوراها که جمع این مصوبات به حدود هفتاد مصوبه می رسد، با هدف اصلاح ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در شورا و شهرداری برای تحقق رویکردها به تصویب رسید.
ما تلاش کردیم، هر چه بیشتر زمینه مشارکت نخبگان و شهروندان را در مسائل شهر و مدیریت شهری فراهم کنیم. محور اصلی رویکرد ما، یعنی، محوریت انسان در محتوی و حکمرانی خوب در روش دقیقاً همان چیزی بود که زمینه مشارکت شهروندان را از طریق ایجاد زمینه نظارت همگانی و پاسخگو کردن شهرداری و شورا محقق می ساخت. ما در عمل وفاداری خویش را به اهداف و فلسفه وجودی شوراها نشان دادیم، زیرا ما شهر را محیطی برای رشد، تعالی، تعامل و زندگی جمعی و فردی شهروندانی می دانستیم که توجه به امنیت و سلامت روحی و جسمی آنان توأمان مورد نظر ما بود؛ محیطی که شهروندان بتوانند در کمال آرامش و آسایش و احترام به حقوق یکدیگر، ضمن حفظ حریم خصوصی زندگی برای موفقیت شهر و شهروندانش به هم کمک کنند و از کنار همدیگر بودن لذت ببرند. ما در تحقق فلسفه وجودی شوراها آن گونه که قانون اساسی می گوید و رهبران نظام بیان کرده بودند، یعنی، جلب مشارکت مردمی و افزایش اعتماد عمومی حرکت کرده و موفق شدیم. مصوبات ما در خصوص تصویب پروژه های انسان محور به خوبی این را نشان داد. افزایش فضاهای تعامل عمومی و اجتماعی، پیاده راه‌ها، فضاهای فرهنگی و ورزشی و آن هم با رعایت عدالت اجتماعی در گوشه و کنار شهر و به ویژه در محدوده شهر، اعم از غرب، شرق، جنوب و شمال به خوبی این را نشان می دهد. فضاها و پروژه هایی که بسیاری از آن ها در همین روزهای اخیر به بهره برداری رسید. این موفقیت بزرگی بود. این نشان از موفقیت این رویکرد بود که ما شهر را چگونه می دیدیم. ما و شهروندان فهیم شیرازی موفق شدیم، در جهت تحقق این رویکردها گام های عملی بزرگی برداریم، اگر چه با نامهربانی‌هایی هم -و البته نه از سوی مردم- روبرو شدیم. مصوبات ما در حوزه کمک های مالی به بخش های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، دانش آموزان بی سرپرست دختر، مبارزه با کرونا و اعتیاد، به خوبی توجه به عدالت اجتماعی و رویکرد فرهنگی، اجتماعی بدون تبعیض شورا را نشان داد.
ما تلاش کردیم ارتباط خودمان را با مردم تقویت کنیم. به حداقل رسانیدن جلسات غیر علنی که در سال های آخر به صفر رسید، و مقایسه آن با دوره های گذشته شفاف‌سازی رأی‌گیری در صحن، پخش کامل مذاکرات صحن شورا، ارائه گزارش منظم عملکرد شورا در سایت اطلاع‌رسانی شورا، ایجاد و تقویت سامانه شفافیت، همگی در جهت تحقق این رویکرد بود. تأسیس مرکز پژوهش ها در همین جهت و برای استفاده از ظرفیت نخبگان بود.
ما تلاش کردیم رابطه خود را با مدیران و کارکنان شهرداری دو سویه کنیم.
تقویت و حمایت یاوران شورا و بازنگری در روابط یاوران به عنوان معتمدین محلات با شورا از افرادی که صرفاً پیگیری ارائه خدمات به شهروندان بودند، به شهروندانی که مطالبه گر حوزه اجتماعی هستند و در تصمیم‌گیری برای محلات مشارکت داشته و مدیران شهرداری را پاسخگو می کنند، کار مهمی بود.
تلاش کردیم، مصوبات و اقدامات شورا را مستندسازی و ارزیابی عملکرد شهرداری را علمی و قابل دفاع کنیم. تنقیح مصوبات شوراها از آغاز فعالیت تاکنون، تدوین مجموعه مصوبات ساختارساز شورا، مستندسازی وبینارها و نشست های علمی مرکز پژوهش ها، تحلیل مصوبات شوراها از آغاز تا کنون بر اساس شرح وظایف شورا و دسته بندی در پنج گروه، عمرانی، کالبدی، فرهنگی و اجتماعی، مالی و اقتصادی، سلامت و محیط زیست ومدیریت و بهبود روش ها و مقایسه عملکرد پنج دوره، و ارزیابی آن، به روشنی درستی جهت گیری های این شورا در مصوبات را نشان می دهد. ما موانعی جدی در مسیر کار داشتیم که اگر نبودند، توفیقات ما بیشتر می شد.
ما در تصویب مصوبات در جهت تحقق رویکردها موفق بودیم و می توانیم مدعی شویم با توجه به ظرفیت و شرایط، بالای هشتاد درصد موفق شدیم. اما در اجرا میزان موفقیت ما کمتر بود. اجرای این مصوبات در شهرداری مستلزم وجود دو عنصر مهم بود؛ اول، اراده شهردار و مدیران شهرداری و در واقع پذیرش این رویکردها از روی باور و نه اجبار و صرفاً الزام قانونی. در این جهت شهردار با شورا همراه و هم فکر بود و بر اجرای این مصوبات باور داشت، لیکن در مورد برخی مدیران نمی توانم با اطمینان این را بگویم. عامل دوم، توان و ظرفیت مدیریتی مدیران شهرداری در اجرای این مصوبات بود. توان مدیران شهرداری متفاوت بود. بنابراین در اجرای مصوبات، به دلیل عدم وجود درک و فهم مشترک در مواردی و دانش و تجربه متفاوت، اجرای مصوبات و پروژه ها در بخش های مختلف، متفاوت شد. ارزیابی ها به خوبی این را نشان می دهد.
نکته ای را همین جا عرض می کنم: شورای اسلامی شهری هم چون شیراز، برای وضع مقررات و مصوبات کارآمد و ارزیابی عملکرد شهرداری در اجرای این مصوبات نیاز به ابزار و امکانات متناسب دارد. بودجه شورای شهر پاسخگوی انجام این مأموریت نیست. به علاوه شورا نیازمند وجود مدیران و کارشناسانی است که مستقل از شهرداری باشند. در حال حاضر شورا با مشکل جدی در زمینه کارشناس روبرو است. اگرچه کمیسیون های تخصصی از وجود مشاورین محدودی استفاده می‌کنند. عمده نیروها، نیروهای اداری هستند. مانع اصلی عدم اجرای مطلوب برخی مصوبات و یا کامل مصوبات شورا و پایین بودن بهره وری در شهرداری و حتی شورای شهر نیروی انسانی به ویژه نیروی متخصص و مدیران شایسته است. به‌کارگیری سلیقه‌ای و بدون رعایت ضوابط علمی و تخصصی نیروی انسانی در شهرداری مشکل اصلی و علت پایین بودن سطح بهره وری است. دستورالعمل نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعم از عادی و ایثارگران با هیچگونه ضابطه علمی و تخصصی و انتخاب شایسته مطابقت ندارد. تا زمانی که مقررات استخدامی شهرداری به تصویب مجلس نرسد و هر گونه بکارگیری نیرو بر اساس قانون و ضوابط علمی و تخصصی نباشد، این مانع اساسی برطرف نخواهد شد. شورای اسلامی شهر طرح جامع ساماندهی نیروی انسانی را مصوب کرد و دستورالعمل نحوه ارتقاء و شرایط احراز پست های مدیریتی هم توسط شهردار ابلاغ شده است، لیکن تا زمانی که وضعیت جذب نیروی انسانی در شهرداری اصلاح نشود، امکان گزینش مدیران شایسته نیز فراهم نیست. با این شیوه امکان مدیریت سازمان بزرگی به نام شهرداری و افزایش بهره وری وجود ندارد. البته در همین وضعیت هم تفاوت عملکرد مدیرانی که از توان، دانش و شایستگی برخوردار هستند، با دیگران به خوبی قابل مشاهده است. تا زمانی که در پرداخت حقوق و مزایا و امتیازات تفاوتی بین مدیران شایسته و دیگران نمی توانیم قائل شویم. تا زمانی که در شیوه ارتقاء و حمایت از مدیران تابع اصل همه یا هیچ باشیم، انتظار بهره وری بیهوده است. البته با همین وضعیت هم شهرداری در عزل و نصب و گزینش مدیران می توانست بهتر عمل کند و در گزینش مدیران شایستگی و توانمندی آنان را ملاک عمل قرار دهد. بر این باور هستم، مدیریت یک هنر است، هنری که در نتیجه برخورداری و استفاده درست، از دانش و تجربه به دست می آید.
در این بخش گزارش کوتاهی از تعداد مصوبات، جلسات صحن، هیأت رئیسه و کمیسیون های تخصصی تقدیم شهروندان محترم خواهم کرد:
۱) در طول این چهار سال ما ۱۸۳ جلسه علنی و ۱۰ جلسه غیر علنی برگزار کردیم، در دوره چهارم، ۱۳۷ جلسه علنی و ۸۲ جلسه غیر علنی برگزار شده است. میزان حضور اعضای شورا در جلسات صحن از ۳۹۰ ساعت تا ۵۲۰ ساعت متفاوت بوده است. لازم به توضیح است در طول فعالیت شورا دو عضو شورا هم تغییر و دو عضو جایگزین شدند، آقای مهدی حاجتی به دلیل محکومیت و آقای سیروس پاک فطرت هم انصراف دادند و به ترتیب آقایان محمدتقی تذروی و سعید نظری جایگزین شدند. محصول جلسات شورا تعداد ۸۷۰ مصوبه بود که حدود ۷۰ مصوبه ما در حوزه اصلاح ساختار شورا و شهرداری و نحوه تصمیم گیری و نظارت بود که در مجموعه ای به صورت یک مجلد گرد آوری شده است و امروز رونمایی خواهد شد.
۲) در موضوع کمیسیون ها، در آغاز شورا فعالیت خودش را با هشت کمیسیون و یک کمیته با عنوان کمیته رسیدگی به شکایات شروع کرد، در ادامه راه کمیته رسیدگی به شکایات منحل که اقدام درستی بود و وظایف آن بر عهده ناظرین مناطق قرار گرفت و کمیسیون حقوق شهروندی ایجاد شد. این کمیسیون نیز به دلیل هم پوشانی وظایف با سایر کمیسیون ها منحل و کمیسیون هوشمندسازی که از کمیسیون های فعال شورا بود، ایجاد شد.
۳) ساعات حضور اعضای شورا در کمیسیونها، هیئت رئیسه و پیگیری امور شورا برابر صورتجلسات موجود و اعلام اعضای شورا از ۳۳۰۰ ساعت تا ۸۲۳۳ ساعت متفاوت است و تعداد جلسات کمیسیونها و مصوبات آنها نیز بدین شرح است: اقتصاد ۱۰۴، بودجه ۱۹۵، شهرسازی ۱۴۹، فرهنگی و اجتماعی ۱۵۲، گردشگری ۱۳۵، هوشمندسازی ۶۵، سلامت، ۱۷۵، عمران و حمل و نقل ۲۲۱ و تلفیق ۷۴ جلسه داشته اند. ساعات حضور اعضای شورا، در صحن، هیئت رئیسه و کمیسیونهای تخصصی، روی هم از ۸۲۰ ساعت تا ۲۰۹۵ ساعت متفاوت بوده است. 
در موضوع نظارت بر اجرای مصوبات شورا در شهرداری، با توجه به مصوبه شورا و شرح وظایف کمیسیون های تخصصی، نظارت عملی بر مصوبات و عملکرد شهرداری توسط کمیسیون های تخصصی انجام شده است. ارزیابی عملکرد معاونت های شهرداری بر اساس سه محور انجام تکالیف بودجه، اجرای مصوبات و نحوه حضور مدیران در کمیسیون های تخصصی با همکاری و نظر کمیسیون های تخصصی بدین شرح است: در موضوع اجرای تکالیف از جمع بیست امتیاز دو معاونت بالاتر از ۱۸ و پنج معاونت از ۱۵ تا ۱۸. در موضوع اجرای مصوبات، از جمع چهل امتیاز، یک معاونت بالاتر از ۲۰، سه معاونت بین ۱۵ تا ۱۸ و یک معاونت ۱۲ و یکی ۸ امتیاز را کسب نموده است. در موضوع میزان حضور و مشارکت معاونت ها در کمیسیون های تخصصی، ارزیابی کمیسیون ها از حضور همه معاونت ها بالاتر از ۳۵ امتیاز از ۴۰ امتیاز بوده است.
اهم اقدامات نظارتی شورا به شرح زیر بوده است:
- تصویب و ابلاغ دستورالعمل های مربوط به نحوه نظارت شورا بر اجرای مصوبات در شهرداری
- ایجاد اداره نظارت و ارزیابی عملکرد در ساختار سازمانی شورا
- راه اندازی سامانه مصوبات شورا با امکان اخذ گزارش شهرداری از روند پیشرفت اجرای مصوبات
- تهیه شیوه نامه ارزیابی کیفی لوایح و مصوبات
- پیگیری مستمر وضعیت اجرای مصوبات از طریق هماهنگی اداره نظارت و ارزیابی عملکرد با کمیسیون های تخصصی شورا
- ارزیابی وضعیت اجرای مصوبات ابلاغ شده از طریق کمیسیون های تخصصی، بررسی در کمیسیون تلفیق و برگزاری جلسات با حوزه های مربوطه شهرداری
اینک و در پایان این مسیر و این راه لازم می دانم، اول، از همکاران ارجمند که در پیشبرد اهداف و برنامه های شورا همکاری نمودند، به ویژه رؤسای محترم کمیسیون ها که البته عملکرد کمیسیون ها را هم می توان در سطوح مختلف ارزیابی کرد و همچنین اعضای محترم هیأت رئیسه، نائب رئیس محترم شورا جناب مهندس صبوری که در طول چهار سال این مسئولیت را بر عهده داشتند و به ویژه در سال های سوم و چهارم که حقیر در خدمت هیأت رئیسه بوده ام، کمک بزرگی به بنده و شورا داشتند. سخنگوی محترم شورا جناب نظری که از اعضای منظم و پر تلاش شورا بودند، و خزانه دار مردمدار شورا جناب امامی و دو عضو محترم شورا سرکارخانم دهقانی و جناب آقای مقیمی صمیمانه تشکر می کنم.
از همکاری خوب شهردار محترم شیراز جناب مهندس اسکندرپور و همکاران ایشان و همه مدیران شهرداری صمیمانه تشکر می کنم.
ایجاد مرکز پژوهش ها از اقدامات خوب شورای پنجم بود. در طول کمتر از دو سال فعالیت این مرکز اقدامات خوبی انجام شد. لازم می دانم از اعضای محترم هیأت امنا مرکز، سرپرست پیشین مرکز، جناب ستایشگر که نقش مهمی در راه اندازی و موفقیت این مرکز داشتند و سرپرست فعلی آقای دکتر شریفی و همکارانشان صمیمانه تشکر نمایم. تقویت و حمایت از این مرکز خیلی می تواند در تصمیم سازی و تصمیم گیری شورا و شهرداری و رعایت صرفه و صلاح شهر مؤثر باشد.
ایجاد اداره حقوقی و مصوبات شورا که نقش مهمی در ساماندهی مصوبات و به ویژه تهیه طرح تنقیح مصوبات شوراها داشت، کار ارزشمندی بود که مسئولیت آن با جناب دکتر دیانت بود که همزمان مسئولیت ریاست حوزه و کمیته حقوقی را برعهده داشتند، صمیمانه از تلاش، پیگیری و حسن خلق و تعامل ایشان تشکر می کنم. از کارشناسان این حوزه آقای همایون کارشناس تنقیح، آقای شیری، کارشناس حقوقی و سرکار خانم شکاری که انصافاً سرمایه ارزشمندی برای این شوراست،صمیمانه تشکر می کنم. 
اداره نظارت و ارزیابی عملکرد با سرپرستی آقای مطلع، انسان اخلاق مدار، پرتلاش و کم سخن، که کار بزرگی بر عهده داشتند. مسئولیت ارزیابی عملکرد و بررسی گزارش های شهرداری، مصوبات و تکالیف بودجه را بر عهده داشتند و البته کارشناسان ایشان به ویژه سرکارخانم ایزدی که همزمان دبیر کمیسیون نامگذاری هم بودند، تشکر می کنم.
اداره اطلاع‌رسانی و پاسخگویی با مسئولیت مهندس بنام، جوان خوش فکر و با تدبیر که کارهای ارزشمندی را با همکاری همکاران خوب خودشان خانم ها ربیعی‌نیا، نامی و آقای معطری بر عهده داشتند، صمیمانه تشکر می کنیم. تهیه مجموعه گزارش عملکرد چهار ساله شورا در نتیجه همکاری ایشان و جناب مطلع، انجام گرفت.
از جناب حسن پور، سرپرست محترم امور کمیسیون ها و صحن بخاطر پیگیری ها و حضور منظم ایشان تشکر می کنم.
علاوه بر این عزیزان باید از همه دبیران کمیسیون ها به ویژه آقای اخلاصی دبیر کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک، خانم سپهرزادگان دبیر کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و سرکارخانم فکور دبیر کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک که نقش مهمی در فعال کردن کمیسیون ها داشتند، صمیمانه تشکر می کنم.
از جناب هنرمند کارشناس خوب شورا، آقای فرهمند و همکاران ایشان، آقایان وشمگیر و زارع کارشناسان فناوری، سرکار خانم بردبار که یک تنه بار مسئولیت ارتباطات تلفنی شورا را بر عهده داشتند، سرکار خانم ضیاء و همکارانشان در دبیرخانه و برادر ارجمندم جناب معصومی و همکارشان آقای سلطانی که در پیگیری امور یاوران خیلی تلاش کردند، صمیمانه تشکر می کنم.
از سرکارخانم عبیدی که در تهیه مجموعه تحلیلی مصوبات دوره های پنج گانه شورای شهر با همکاری آقای مهندس مرتضوی، آقای دکتر سامی و خانم دکتر نبوی تلاش کردند، تشکر می کنم. از جناب آقای مغاره مسئول محترم امور اداری که به شهرداری منطقه دو تشریف بردند، تشکر می کنم و به صورت خاص دو نفر از عزیزان و از بیرون مجموعه شورا و شهرداری به ما کمک کردند، آقای دکتر استوار سنگری استاد محترم دانشگاه که مسئولیت سرپرستی گروه تهیه مجموعه عام الشمول مصوبات شورا را بر عهده داشتند و برادر ارجمند مهندس جعفری که نقش مهمی را در اصلاح ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری در تهیه اهداف کمی برنامه پنجساله، شناسنامه پروژه ها و مقایسه عملکرد ده ساله شهرداری بر عهده داشتند، تشکر می کنم. از همه کارکنان شورا که نتوانستم، نام ببرم، صمیمانه تشکر می کنم.
سرانجام، نیروهای خدماتی و نگهبانان شورا که در سرما و گرما و سختی ها بار سنگین حفاظت و نظافت و خدمات رسانی به شورا و مردم را بر عهده داشتند به ویژه جناب محمدی مسئول حراست، جناب رضایی، مسئول خدمات، جناب شطی مسئول رانندگان تشکر می کنم.
و اما سه نفر از عزیزانی که از نزدیک با حقیر کار می کردند و زحمات زیادی به آنان داده شد، سرکار خانم محمدجانی که از روز اول به عنوان مسئول دفتر به عنوان نیرویی کاربلد و امین با بنده همکاری کردند، سرکار خانم مباشرت که علاوه بر مسئولیت همکاری با دفتر، مسئولیت دبیری کمیسیون تلفیق را بر عهده داشتند و آقای فاضل، راننده که بیشترین وقت را با حقیر سر کردند و انصافاً امین و وظیفه شناس بود، از همه این دوستان تشکر می کنم.
از مجموعه مدیران و مسئولان استان و شهرستان شیراز که حسب مورد همکاری لازم را با شورای اسلامی شهر داشتند، تشکر می کنیم.
از اصحاب رسانه، خبرنگاران و همه آنانی که در انعکاس فعالیت های شورا و طرح دیدگاه های شهروندان به شورای شهر، نقش اساسی و حیاتی را ایفا کردند، نیز صمیمانه تشکر می کنم.
و اما کلام آخر
همچنان که از روز اول و در نطق اول در همین صحن عرض کردم، کشورمان ایران، امروز بیش از هر چیز دیگری تشنه عدالت و مبارزه با سه پدیده شوم، تبعیض، فقر و فساد از طرفی و توجه به قانون و اخلاق از طرف دیگر است. برخوردهای گزینشی با این سه پدیده با فرض مشکل ما را دوچندان می‌کند. همه مسئولان و مدیران در هر سطحی باید اراده کنند که با این سه پدیده به دور از شعار مبارزه کنند و در ترویج قانونگرایی و اخلاق مداری، پیشگام باشند. اگر می گوییم فلان کار و فلان اقدام بد است، برای همه ما بد است.
در پایان لازم است بگویم که اینجانب در کنار همکارانم هرآنچه در توان داشتم به کار بستم تا بتوانیم گامی در خدمت به شما شهروندان گرامی برداریم. قطعاً در این مسیر می‌توانستیم بهتر عمل کنیم و از این جهت از همه به سهم خودم پوزش می خواهم و امیدوارم بنده را ببخشایند.

به پایان آمد این دفتر
حکایت همچنان باقیست


دیدگاه های شما