امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نظر، انتقاد و پیشنهاد

ارسال به:

نام و نام خانوادگی:

شهر / شهرستان:

آدرس ایمیل:

شماره تماس:

پیام:

 

شیراز، جنب حرم سید علاالدین حسین (ع)

بین الحرمین، شـورای اسلامـی شهـر شیراز

تلفن : ۳۷۳۶۸۵۰۱ (۰۷۱)

(تلفن : ۳۷۳۶۸۵۲۶ (۰۷۱

shirazshora۶@gmail.com :ایمیل