امروز: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

درخواست مردمی - کد ۱۱۰۵۷

نام گذاری یکی از خیابان ها یا تقاطع ها به اسم سردار جنوب

4%
تعداد آرا مورد نیاز: 500  -  تعداد آرا ثبت شده: 20  -  مهلت ثبت رای: پایان یافته
کاربر گرامی، مهلت ثبت رای به اتمام رسیده است.

نام گذاری یکی از خیابان ها یا تقاطع ها به اسم سردار جنوب صولت الدوله قشقایی که با تمام قوا چه نظامی چه مالی توانست جلو انگلیسی ها مقاومت کند