امروز: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

درخواست مردمی - کد ۱۱۰۷۸

بهسازی حاشیه کمربندی شیراز

1%
تعداد آرا مورد نیاز: 3,000  -  تعداد آرا ثبت شده: 52  -  مهلت ثبت رای: پایان یافته
کاربر گرامی، مهلت ثبت رای به اتمام رسیده است.

با توجه به عبور و‌تردد زیاد اتومبیل های درون و برون شهری و حفظ و حراست از اعتبار و زیبایی شیراز سومین خرم اهل بیت در ایران لطفا اگر سراسر کمربندی هم نمی شود ،‌حداقل با فواصل منظم در طول کمربندی نسبت به این مهم اقدام نمایید. با تشکر