امروز: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

درخواست مردمی - کد ۱۱۰۸۵

اجراي نمادهاي اسلامي و معماري اسلامي در نماي ساختمانها

1%
تعداد آرا مورد نیاز: 5,000  -  تعداد آرا ثبت شده: 89  -  مهلت ثبت رای: پایان یافته
کاربر گرامی، مهلت ثبت رای به اتمام رسیده است.

بعد از انقلاب به جاي اهميت نماد اسلامي در نماهاي ساختمانها متاسفانه با مدرنيزه شدن كشورهاي ديگر چهره بصري شهر مشخص نميشود كه اين كشور ايران اسلامي ميباشد لذا خواهشمند است طرحي ارائه گردد كه اين مهم برقرار گردد