امروز: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

درخواست مردمی - کد ۱۱۰۹۷

ایجاد سرویس بهداشتی عمومی در سطح شهر

5%
تعداد آرا مورد نیاز: 2,000  -  تعداد آرا ثبت شده: 106  -  مهلت ثبت رای: پایان یافته
کاربر گرامی، مهلت ثبت رای به اتمام رسیده است.

برای افرادی که فرزندان کوچک دارند، فقدان سرویس بهداشتی عمومی در سطح شهر، یا دور از دسترس بودن بسیار ازار دهنده است. تقاضای بنده، ایجاد و بهبود بهداشت سرویس بهداشتی است.