امروز: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

درخواست مردمی - کد ۱۱۱۹۳

حمایت شهرداری از صنعت اجاره داری حرفه ای همراستا با صحبت های صورت گرفته در خصوص اصلاح قوانین کشوری در این حوزه

0%
تعداد آرا مورد نیاز: 100,000  -  تعداد آرا ثبت شده: 6  -  مهلت ثبت رای: پایان یافته
کاربر گرامی، مهلت ثبت رای به اتمام رسیده است.

با توجه به آمارهای رسمی مبنی بر مستاجر بودن بالای 40% از خانواده ها در کشور، پیشینه موفق طرح اجاره داری حرفه ای در سایر کشورهای تراز اول جهان و با توجه به مشکلات بسیار زیادی که صنعت "ساخت برای فروش" برای شهر و شهروند بوجود آورده است، با تصویب قوانینی از جمله

- صفر کردن هزینه صدور پروانه به شرط عدم تفکیک و انتقال مجتمع به مدت حداقل 20 سال (در صورت تمایل به تفکیک و انتقال هزینه صدور پروانه به روز اخذ شود)

- واگذاری رایگان کوچه به زمین های مورد تجمیع برای ساخت مجتمع های بزرگ در هر نقطه از شهر نه صرفا بافت فرسوده

- ...

به سرمایه گذاران حوزه مسکن سیگنال های مثبتی ارسال شود که بایستی از صنعت اجاره داری نیز حمایت کنند.


البته در کنار این موارد نیاز به تصویب قوانین کشوری به خصوص در مورد مالیات بر درآمد اجاره برای این صنعت مورد نیاز می باشد که خوب مسلما با شروع حرکت از سمت یک بخش دیگری هم ترقیب خواهد شد.