امروز: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

درخواست مردمی - کد ۱۱۲۶۳

نصب پل عابرپیاده

0%
تعداد آرا مورد نیاز: 5,000  -  تعداد آرا ثبت شده: 2  -  مهلت ثبت رای: پایان یافته
کاربر گرامی، مهلت ثبت رای به اتمام رسیده است.

نصب پل عابرپیاده در بالای دروازه قران از الزامات شهرداری و سازمان ترافیک می باشد که بایستی در اولویت کار قرار گیرد زیرا باتوجه به حجم زیاد عبورومرور خودروازمعبردروازه قران عبورعابرین پیاده و مراجعین بیمارستان مادروکودک ازعرض خیابان به سختی صورت میگیردومتاسفانه تابحال باعث فوت چندین نفرازاهالی شهرک گلشن شده است

بهترین محل نصب پل عابرپیاده که به زیبایی خواجوی کرمانی و دروازه قران اسیب نمیزند روبروی اداره اب میباشدمابین شهرک ابزنگی و بیمارستان مادروکودک