امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

از منتقدان برج 25 طبقه تقاضای آتش بس دارم، این طرح گزینه دست به نقد برای حل بحران بیکاری است

از منتقدان برج 25 طبقه تقاضای آتش بس دارم، این طرح گزینه دست به نقد برای حل بحران بیکاری است
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر در بخش دیگری از نطق خود به مساله بیکاری اشاره کرد و گفت: امروز موج بیکاری سراسر استان فارس خصوصاً شهر شیراز را فرا گرفته است

از منتقدان برج 25 طبقه تقاضای آتش بس دارم، این طرح گزینه دست به نقد برای حل بحران بیکاری است

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر در بخش دیگری از نطق خود به مساله بیکاری اشاره کرد و گفت: امروز موج بیکاری سراسر استان فارس خصوصاً شهر شیراز را فرا گرفته است و از آنجا که در شیراز تنها راه توسعه خدمات و گردشگری می باشد و اجرای پروژه برج‌های دوقلو یکی از گزینه های دست به نقد برای حل این بحران می باشد.
وی با بیان این که از منتقدان این طرح تقاضای آتش بس دارم افزود: سد راه شدن یعنی جلوگیری از توسعه و مأیوس نمودن سایر سرمایه گذاران در این شهر می باشد و از آنجا که تمهیداتی برای حل معضل ترافیکی در این پروژه لحاظ خواهد شد بهتر است از این فرصت استثنائی ایجاد شده در شهر که همه مدیران همدل و هماهنگ هستند استفاده مطلوب نموده و کاری نشود که با سد راه قرار گرفتن در اجرای پروژه ها،بیکاری در شهر گسترش یابد.
این عضو شورای شهر شیراز ضمن تقدیر از دانشگاه شیراز و برگزار کنندگان اولین همایش گردشگری شهر شیراز گفت: طرح توسعه گردشگری که تقدیم شورا شده در سه بخش زیارت –سیاحت و درمان می باشد که دارای 10 برنامه عملیاتی می باشد و یکی از آنها برگزاری همایش بین المللی صنعت گردشگری زیارت در شهر شیراز می باشد که متاسفانه با گذشت5 ماه از تقدیم آن طرح به شورا، تا کنون عملیاتی نشده است.

 

۱۳۹۳/۰۳/۱۳ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما