امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

ورود شهرداری شیراز به عمران مسیرهای گردشگری شیراز

ورود شهرداری شیراز به عمران مسیرهای گردشگری شیراز
خبرگزاری تسنیم: در پنجاهمین جلسه شورای شهر شیراز رسالت شهرداری در حوزه گردشگری و زیارت بررسی و براساس این مصوبه کف‌سازی و عمران مسیرهای گردشگری به عنوان رسالت شهرداری در نظر گرفته شد.
ورود شهرداری شیراز به عمران مسیرهای گردشگری شیراز
 
خبرگزاری تسنیم: در پنجاهمین جلسه شورای شهر شیراز رسالت شهرداری در حوزه گردشگری و زیارت بررسی و براساس این مصوبه کف‌سازی و عمران مسیرهای گردشگری به عنوان رسالت شهرداری در نظر گرفته شد.
در پنجاهمین جلسه شورای شهر شیراز دو دستور العمل مورد بررسی قرار گرفت که با رای اکثریت اعضای شورای شهر شیراز به تصویب رسید.
 بررسی رسالت شهرداری در حوزه گردشگری و زیارت یکی از این دو دستور العمل بود که براساس این مصوبه کف‌سازی و عمران مسیرهای گردشگری به عنوان رسالت شهرداری در نظر گرفته شد.
 یکی از مواردی که در بررسی این دستورالعمل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بحث تداخل کار میراث فرهنگی و شهرداری بود که در نهایت بنا شد با همکاری استانداری و در جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر شیراز و نماینده سازمان میراث فرهنگی این مسئله بررسی و تفکیک وظایف صورت بگیرد.
 هزینه شدن پول حاصل از فروش بلیط در شهر شیراز و استان فارس یکی دیگر از مواردی بود که در بررسی این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفت و در نهایت بنا شد که با حمایت نمایندگان و استانداری پول حاصل از اماکن گردشگری به خزانه منتقل نشود و در استان فارس و شهر شیراز هزینه شود.
 دستور العمل دیگری که در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت، بحث ساخت اردوگاه چند منظوره برای آسیب‌دیدگان اجتماعی بود که با وجود تصویب آن در شورای شهر مشکلاتی با دانشگاه علوم پزشکی برای ساخت آن به وجود آمده است.
 شهرداری و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تصمیم به ساخت سوله‌ای در مساحت 3 هزار متر زمین داشتند اما دانشگاه علوم پزشکی با این دلیل که این سوله امکان تهویه مناسب ندارد با ساخت این سوله مخالفت می‌کرد.
   با توضیحات شهردار شیراز مبنی بر اینکه این ساختمان در ظاهر شبیه به سوله است اما در داخل آن سازه‌های سبکی در آن وجود دارد و تقسیم‌بندی آن با هماهنگی علوم پزشکی است.
 در نهایت بنا شد که تعاملی با دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شهرداری و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد و مشکل ساخت این مرکز زودتر برطرف شود.

 
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما