امروز: یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

توافقات اعضا در پنجاه و ششمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر شیراز

توافقات اعضا در پنجاه و ششمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر شیراز
در پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز که پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید با نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری و ابراهیم شعرا آغاز شد ....
توافقات اعضا در پنجاه و ششمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر شیراز
 
در پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز که پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید با نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری و ابراهیم شعرا آغاز شد با ادغام سازمان های مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، اتوبوسرانی و پایانه های مسافربری شهرداری این شهر و تشکیل سازمانی با عنوان مدیریت حمل و نقل مسافر درون شهری شیراز موافقت شد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در روند تصویب این طرح گفت: بر اساس قانون مدیریت سوخت در راستای یکسان‌سازی امر حمل و نقل عمومی، شهرداری‌های شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت این اختیار را پیدا کرده‌اند که با ادغام سازمان‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی، مدیریت حمل و نقل را تجمیع کنند.
در ادامه جلسه با عضویت محمد تقی تذروی ، مهندس غلام مهدی حقدل و محمد رضا هاجری در کمیته نظارت بر سفرهای خارجی شهرداری شیراز به عنوان نمایندگان شورای اسلامی موافقت شد.
سومین دستور کار در خصوص بررسی عملکرد پروژه بازنگری ساختار تشکیلاتی شهرداری و سازمان های وابسته مندرج در ردیف های مزتبط بودجه سال 93 شهرداری بود که مقرر گردید کلیه چارت ها و فلوچارت های تهیه شده توسط حوزه معاونت برنامه ریزی به وسیله معاونت اداری مالی شهرداری اجرایی و گزارش لازم تهیه و ارسال گردد و از آنجایی که فرایند برون سپاری در شرف اجراست و جزو تکالیف بودجه سال 93 نیز می باشد چارت مناسب با برون سپاری توسط معاونت برنامه ریزی تهیه و ضمن ارائه گزارش، جهت کوچک سازی شهرداری اقدام گردد. ضمنا به منظور رعایت نظام شایسته سالاری همچنین ایجاد انگیزه در سطوح مختلف کارکنان شهرداری و با توجه به ضرورت تدوین شرایط احراز  ارتقاء برای کلیه پست های سازمانی شهرداری، در گام اول ظرف مدت 2 ماه شرایط احراز ارتقا یکصد پست سازمانی مدیران ارشد، میانی و ستادی به ترتیب اولویت تهیه و به شورا ارائه گردد و جهت سایر پست های سازمانی، ظرف مدت6 ماه مدارک تهیه و به شورا ارائه گردد.
استفاده از پتانسیل هاو ظرفیت های بافت تاریخی فرهنگی موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا، موافقت شد شهرداری شیراز ( سازمان احیاء و نوسازی بافت های فرسوده با کمک شهرداری بافت تاریخی  فرهنگی و معاونت شهرسازی و معماری، ضمن در نظر گرفتن طرح های مصوب بالا دستی ) ظرف مدت حداکثر 6 ماه ، دو یا سه گذر تاریخی را مورد مطالعه قرار داده و ضمن ارائه طرح مناسب جهت احیای این محورها، حداقل 15 نقطه و بسته سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه های مشارکتی در بافت تاریخی – فرهنگی تهیه و به شورا ارائه نمایند.
در این جلسه اعضا با دوفوریت طرح تمدید مهلت تفاهم نامه منعقد بین شهرداری شیراز و قرار گاه خاتم الاوصیاء از تاریخ انقضای مهلت مصوبه فوق لغایت پایان سال 1395 نیز موافقت نمودند.
در پایان جلسه علنی با دستور کار مطرح شده در خصوص کسب مجوز جذب 135 نفر نیروی مورد نیاز سازمان قطار شهری جهت شرکت بهره بردار فاز یک خط یک بر اساس قوانین و مقررات و از طریق آزمون موافقت گردید.
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما