امروز: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز گفت: هماهنگی ، همسویی ، همراهی و همدلی شورا و شهرداری با اداره کل مالیات استان قابل تقدیر است. 
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز:
همسویی و همدلی شورا و شهرداری با اداره کل مالیات استان قابل تقدیر است

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز گفت: هماهنگی ، همسویی ، همراهی و همدلی شورا و شهرداری با اداره کل مالیات استان قابل تقدیر است.  مهندس مومنی با بیان این مطلب که یکی از بخش های مهم سیستم مالیاتی، بخش نوپای مالیات بر ارزش افزوده است، اظهار داشت: با توجه به نظام پرداخت عوارض شهروندان در شهرداری و چرخه اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط اداره کل مالیات، رابطه مهم و دو جانبه ای بین این دو نهاد برقرار است که در این راستا، در 4 ماهه اول امسال 112 میلیارد تومان مالیات وصول شده است  که سهم شهرداری شیراز  از این مقدار، 66 میلیارد تومان بوده است. مومنی خاطرنشان ساخت: رقم مالیات وصولی قابل توجه می باشد که می توان با همکاری های مستمر و تکمیل شده ارقام مؤثرتر و بیشتری را وصول کرد که مشارکت عمومی و مردمی نیز در این زمینه نقش بسزایی خواهد داشت.
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما