امروز: چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

هیأت رییسه شورا ی شهر شیراز ابقا شد

هیأت رییسه شورا ی شهر شیراز ابقا شد
به دنبال برگزاری انتخابات هیأت رییسه شورای اسلامی شهر شیراز، اعضای هیأت رییسه برای یک سال دیگر در سمت خود ابقا شدند.
هیأت رییسه شورا ی شهر شیراز ابقا شد
 
به دنبال برگزاری انتخابات هیأت رییسه شورای اسلامی شهر شیراز، اعضای هیأت رییسه برای یک سال دیگر در سمت خود ابقا شدند. به گزارش روابط عمومی شورا این انتخابات با اتحاد و همدلی با حضور تمامی اعضای شورای شهر برگزار شد که به دنبال آن مهندس غلام مهدی حقدل به عنوان رییس و مهندس محمودرضا طالبان به عنوان نایب رییس شورای شهر شیراز اتخاب شدند.  بر این اساس مهندس زهرا یقطین به عنوان منشی اول، مهندس سید احسان اصنافی منشی دوم، مهندس بیژن زارعی خزانه دار و حاج زین العابدین عرب به عنوان سخنگو انتخاب شدند.
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما