امروز: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کاهش تعداد اعضای شوراها، مدیریت واحد شهری را تضعیف می کند

کاهش تعداد اعضای شوراها، مدیریت واحد شهری را تضعیف می کند
نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در واکنش به طرح مجلس شورای اسلامی برای تغییر قانون شوراها گفت: هدف اصلی تغییر در قانون جدید شوراها، کاهش اعضای شورای شهر است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در اعتراض به طرح تغییر در قانون شوراها:
کاهش تعداد اعضای شوراها، مدیریت واحد شهری را تضعیف می کند

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در واکنش به طرح مجلس شورای اسلامی برای تغییر قانون شوراها گفت: هدف اصلی تغییر در قانون جدید شوراها، کاهش اعضای شورای شهر است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، مهندس طالبان ضمن اعتراض به این تصمیم اظهار داشت: تنها یکسال و چندماه از اجرای قانون شوراها مبنی بر افزایش تعداد اعضای شوراگذشته است، حال این سؤال پیش می آید که چه اتفاقی در یک سال گذشته افتاده است که نشان می دهد باید اعضای شورای شهر کاهش یابد؟ مجلس شورای اسلامی دارای بخشی به نام مرکز پژوهش هاست، چرا طرح به این مهمی در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار نمی گیرد؟
نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد : این تغییر اگر انجام شود بدون شک در راستای تضعیف نقش شوراهاست که
می تواند مدیریت واحد شهری تحت تاثیر قرار دهد. مهندس طالبان خاطرنشان ساخت: شوراها در شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری نقش فزاینده ای را بازی می کنند از این رو تقلیل تعداد اعضای شورا سبب می شود بحث مدیریت واحد شهری به شدت آسیب پذیر گردد. وی با اشاره به این که افزایش نقش شوراها، تحقق کامل مدیریت واحد شهری را سبب می گردد  افزود: امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دقت بیشتری این طرح را بررسی مجدد کنند و از تضعیف شوراها جلوگیری کنند.
 گفتنی است در یکی از جلسات علنی اوایل مهرماه گذشته مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی به تصویب نمایندگان رسید که در صورت تصویب نهایی تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، نحوه انتخاب شهرداران و استیضاح آن‌ها دستخوش تغییرات اساسی می‌شود. طرحی که به گفته بسیاری از صاحبنظران حوزه مدیریت شهری، سبب تضعیف شوراهای شهرها می گردد.
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما