امروز: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

اگر دولت مالکیت ورزشگاه میانرود را به شهرداری واگذار کند، موضوع ساخت آن توسط شهرداری، قابل بررسی است

اگر دولت مالکیت ورزشگاه میانرود را به شهرداری واگذار کند، موضوع ساخت آن توسط شهرداری، قابل بررسی است
نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: چنانچه دولت حاضر شود مالکیت ورزشگاه میانرود را به شهرداری واگذار کند، موضوع ساخت ورزشگاه توسط شهرداری، قابل طرح و بررسی در شوراست.
نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز:
چنانچه دولت مالکیت ورزشگاه میانرود را به شهرداری واگذار کند، موضوع ساخت آن توسط شهرداری، قابل بررسی است

نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: چنانچه دولت حاضر شود مالکیت ورزشگاه میانرود را به شهرداری واگذار کند، موضوع ساخت ورزشگاه توسط شهرداری، قابل طرح و بررسی در شوراست.به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز مهندس طالبان اظهار داشت: حدود 17 سال است که ورزشگاه میانرود نیمه کاره رها شده و به هیچ سرانجامی نمی رسد؛ این در حالیست که شهر شیراز از کمبود فضاهای مناسب ورزشی رنج می برد. وی ضمن گلایه از تعلل مسؤولین در امر ساخت ورزشگاه، خاطرنشان ساخت: اگرچه شهرداری هیچ وظیفه ای برای ساخت ورزشگاه ندارد و این پروژه از محل اعتبارات دولتی ساخته می شود اما چنانچه مالکیت ورزشگاه به شهرداری واگذار شود، شورای شهر موضوع ساخت و تکمیل پروژه توسط شهرداری را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری می کند.مهندس طالبان با بیان این مطلب که هزینه کردن در امر ورزشنوعی سرمایه گذاری زیرساختی است که ازهزینه‌هایدرمانواعتیادمی کاهد،تصریحکرد: شورای شهر ساخت 20 زمینچمنمصنوعیرا درشیرازمصوبکرده استکهتاکنون 12 زمینآنتوسط شهرداری احداثشده ومابقینیزدردست اقداماست.
در همین راستا مجموعه شهرداری توان تکمیل و به بهره برداری رساندن پروژه ورزشگاه میانرود را دارد.ویتأکید کرد:عدم توجه 17 ساله مسؤولین به امر ورزش و تقویت زیرساخت هاموجب شده است که امروز نه ورزشگاه درخور شأن شیراز داشته باشیم و نه برنامه منسجم برای حمایت از ورزشکارانمان. امروز حتا فوتبال شیراز به جایی رسیده است که هیچ تیمی در مسابقات لیگ برتر نداریم در حالیکه نام شیراز سال ها با حضور دو تیم برق و فجر شهید سپاسی زنده نگاه داشته شده بود.
نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز با یادآوری اینکه ورزشگاه میانرود یک ورزشگاه چندمنظوره است که عملیات اجرایی آن از حدود سال 1376آغاز شده است، بر همدلی مسؤولین تأکید کرد و اظهار داشت: توسعه و عمران شیراز امروز بیش از هرچیز نیازمند همکاری های بین دستگاهی است تا سومین حرم اهل بیت همواره بر قله های افتخار بماند.
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما