امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

انتقال به ساختمان جدید شورا، بسترساز توسعه عدالت محور شیراز

انتقال به ساختمان جدید شورا، بسترساز توسعه عدالت محور شیراز
طی نشست مشترک اعضاء شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز در ساختمان جدید شورا واقع در بافت تاریخی فرهنگی بین الحرمین، روند اجرا و پیشرفت و انتقال شورا به محل جدید مورد بررسی قرار گرفت.
طی نشست مشترک اعضاء شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز در ساختمان جدید شورا واقع در بافت تاریخی فرهنگی بین الحرمین، روند اجرا و پیشرفت و انتقال شورا به محل جدید مورد بررسی قرار گرفت.
به منظور ارتقاء و ایجاد زمینه های تحول در بافت منطقه تاریخی فرهنگی شیراز مقرر گردید انتقال به ساختمان جدید هرچه سریعتر صورت پذیرد.
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما