امروز: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

زیرسازی فرهنگ گردشگری در شهر شیراز نیاز به همکاری ارگانهای ذیربط دارد

زیرسازی فرهنگ گردشگری در شهر شیراز نیاز به همکاری ارگانهای ذیربط دارد
  دکتر پارسایی عضو شواری اسلامی شهر شیراز و رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت این شورا با اذعان به این مطلب گفت : برای جذب گردشگر و توریست در شیراز باید یک نظام خودنظارتی از سوی اصحاب بازاری حاکم شود تا بتوانند در این زمینه موفق عمل نمایند.
 دکتر پارسایی عضو شواری اسلامی شهر شیراز و رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت این شورا با اذعان به این مطلب گفت : برای جذب گردشگر و توریست در شیراز باید یک نظام خودنظارتی از سوی اصحاب بازاری حاکم شود تا بتوانند در این زمینه موفق عمل نمایند .
وی گفت طرح کف سازی و راه اندازی کانال مشترک تاسیساتی در بازار توسط شهرداری با همکاری و هنماهنگی ارگانهای ذیربط و بازاریان باید هرجه سریعتر به انجام برسد .
رئیس کمیسیون گردشگری و زیارتی شورا با تاکید بر اینکه بازار وکیل به عنوان یک میراث ملی میباشد گفت حفظ ، مرمت و ماندگاری این بنای تاریخی باید با ورود و هماهنگی دستگهای مختلف باید صورت گیرد.
دکتر پارسایی یکی از معظلات موجود در بازار وکیل که موجب نا امنی می شود را وجود مهاجران افغانی و نبود پلیس ویژه بازار دانست و گفت : پلیس مستقر در بازار می تواند با حضور مستمر و ملبس نمودن نیروهای خود به لباسهای یکدست این دلگرمی را در گردشگران ایجاد نماید .
در پایان رئیس کمسیون گردشگری و زیارتی شورای شهر شیراز ضمن اشاره به تجمع تاسف بار اجناس وارداتی در کشور و در شهر شیراز گفت : این هنر بازاریان و تلاش نمایندگان محترم بازاریان می باشد که بتوانند با همکاری میراث و معاونت فرهنگی شهرداری کارگاه هایی را ایجاد نمایند تا صنایع دستی ایرانی تولید و با قیمت  مناسبی برای جذب گردشگر باشد توزیع نمایند.
وی در پایان به این مطلب اشاره نمود که در صورت عدم انجام کارهای جاذب گردشگر در بازار توسط بازاریان ، احداث بازارچه های صنایع دستی توسط شهرداری یا بخش خصوصی می تواند گوی رقابت را از بازاریان برباید  ، پس بازاریان در این راستا تمام تلاش خود را برای برنامه ریزی صحیح به عمل آورند .
 
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما