امروز: جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کتاب «امانت چهارم» منتشر شد

کتاب «امانت چهارم» منتشر شد
نسخه الکترونیکی کتاب امانت چهارم یا کارنامه سال اول دوره چهارم شورای اسلامی شهر شیراز که شامل گزارش اقدامات انجام شده امانتداران مردم در سال نخست فعالیت در شورای اسلامی شهر شیراز می باشد منتشر گردید.
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما