امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال مساعدت به هیأت های ورزشی فعال

اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال مساعدت به هیأت های ورزشی فعال
 رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز از مساعدت 5 میلیارد ریال به هیأتهای ورزشی فعال خبر داد.
اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال مساعدت به هیأت های ورزشی فعال

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز از مساعدت 5 میلیارد ریال به هیأتهای ورزشی فعال خبر داد.
محمدرضا هاجری رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز ضمن اعلام خبر مساعدت به هیأت های ورزشی شهر شیراز گفت: در جلسات متعددی که با حضور مسئولین ورزشی استان و شیراز در کمیسیون فرهنگی به منظور حمایت از هیأت های ورزشی فعال برگزار شد مقرر گردید مبلغ 5 میلیارد ریال به هیأت های مذکور مساعدت گردد که موضوع در صحن شورا مطرح و مورد موافقت اکثریت آراء قرار گرفت و در نهایت پس از ارسال به فرمانداری به تایید و تصویب قطعی رسید.
وی در خصوص نحوه و زمان توزیع مبلغ مساعدت بین هیأت های ورزشی اظهار داشت: با هماهنگی کمیسیون فرهنگی شورا، معاونت فرهنگی شهرداری شیراز و مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز، طی جدولی این مبلغ بین 39 هیأت وزرشی فعال تقسیم و تا اوایل اسفندماه توزیع خواهد شد.
این عضو شورا ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه هیأت ها و تیم های ورزشی افزود: امیدواریم هیأت های ورزشی در توسعه و گسترش ورزش که در سلامتی و بالندگی جوانان نقش کاربردی دارد موفق و سربلند باشند و جوانان که نماد شادابی و سرزندگی هر ملتی هستند بتوانند ضمن حفظ سلامت خود، آینده ای روشن برای ایران اسلامی رقم بزنند.
 
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما