امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

شوراها سیاست گذار، هدایت گر و ناظر بر اجرای مدیریت شهری هستند

شوراها سیاست گذار، هدایت گر و ناظر بر اجرای مدیریت شهری هستند
وزیر کشور در مراسم افتتاح ساختمان شورای اسلامی شهر شیراز با بیان این مطلب که امروز جایگاه شورا برای مردم اثبات شده است گفت: شوراها سیاستگذار، هدایت گر و ناظر بر اجرای بهینه مدیریت شهری هستند.
وزیر کشور در مراسم افتتاح ساختمان شورا:
شوراها سیاست گذار، هدایت گر و ناظر بر اجرای مدیریت شهری هستند


وزیر کشور در مراسم افتتاح ساختمان شورای اسلامی شهر شیراز با بیان این مطلب که امروز جایگاه شورا برای مردم اثبات شده است گفت: شوراها سیاستگذار، هدایت گر و ناظر بر اجرای بهینه مدیریت شهری هستند. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر رحمانی فضلی اظهار داشت: شوراها باید در جایگاه پارلمان محلی و حلقه ای از زنجیره تعامل مردم و حاکمیت، با عملکرد و ارائه نظر خود دولت را در اداره کشور کمک کنند تا بتوانیم امانت مردم، شهدا و امام راحل را که همان «اداره امور مردم به دست خود آنها» می باشد به خوبی حفظ کنیم. وی ایجاد توازن، تعادل و عدالت محوری در تمام نقاط را مهم ترین وظیفه سیاستگذاران شهری دانست و گفت: رضایت مندی مردم است که موجب همدلی و همزبانی با ارکان دولت و در نهایت شکوفایی و توسعه پایدار کشور می شود. رحمانی فضلی ضمن اشاره به تلاش های دولت در راستای افزایش اختیارات شورا و تقویت شهرداری ها اظهار داشت: شوراها با افزایش توانمندی و اثرگذاری در عرصه های مختلف مدیریت شهری می توانند جایگاه خود را نزد مردم استحکامی ببخشند که مردم به آنها ایمان بیاورند و این همان چیزی است که امروز در دست تحقق است.
وزیر کشور در پایان با تقدیر از توجه شورا به انتخاب محل استقرار شورا و به کارگیری طراحی و معماری اسلامی در ساختمان شورا اظهار داشت: این ساختمان و متعلقات آن بیت المال است. امیدوارم خداوند همانگونه که توفیق خدمتگزاری به مردم را به اعضای شورای شهر داده است توفیق نگهداری خوب و بهره برداری مناسب از این ساختمان را  نیز عطا کند.


۱۳۹۴/۰۲/۱۰ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما