امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

هوشنگ مرادی کرمانی در شورای شهر شیراز: اگر فرهنگ درست شود خیلی از مسائل نیز اصلاح می‌شود

هوشنگ مرادی کرمانی در شورای شهر شیراز: اگر فرهنگ درست شود خیلی از مسائل نیز اصلاح می‌شود
نشست صمیمانه و جلسه پرسش و پاسخ هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده و فرهیخته ادبی کشور با اهالی فرهنگ و ادب و اصحاب رسانه، ظهر امروز در تالار اندیشه شورای اسلامی شهر شیراز و به میزبانی کمیسیون فرهنگی این شورا برگزار شد.
هوشنگ مرادی کرمانی در شورای اسلامی شهر شیراز:
اگر فرهنگ درست شود خیلی از مسائل نیز اصلاح می‌شود
هنرمندان، هویت هر شهر محسوب می شوند

نشست صمیمانه و جلسه پرسش و پاسخ هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده و فرهیخته ادبی کشور با اهالی فرهنگ و ادب و اصحاب رسانه، ظهر امروز در تالار اندیشه شورای اسلامی شهر شیراز و به میزبانی کمیسیون فرهنگی این شورا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، نویسنده شهیر کشور و نگارنده «قصه‌های مجید» گفت: اگر فرهنگ درست شود بسیاری از مسائل نیز اصلاح می‌شود که بخش بزرگی از مشکلات شهرها نیز در گرو اصلاح فرهنگ است.
هوشنگ مرادی کرمانی ظهر امروز در جلسه‌ای که به دعوت کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز در تالار اندیشه شورا برگزار شد، اظهار داشت: انسان ها در سه دسته جای می گیرند؛ برخی تنها تغذیه و تکثیری هستند، دسته دیگر حاکمان شهر و جامعه‌اند و گاه البته ظلم نیز کرده‌اند و دسته سوم هنرمندان هستند که هویت یک شهر و میزبانان اصلی شهرها محسوب می‌شوند و این هنرمندان هستند که در هر دیاری هویت جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی آن دیار را ثبت کرده و نگاه می‌دارند. وی در ادامه گفت: ما ایرانی‌ها به شهرهای خود می‌بالیم و اعراب به پدران خود می‌بالند و این تفاوت بین ما و عرب‌ها است و علمای بزرگ ایران مانند آیت‌الله کاشانی، بروجردی، شاه‌آبادی و ... را نیز به نام شهر و روستایشان می‌شناسند. مرادی افزود: سعی کنیم هنرمندان را قدر بدانیم، دل آنان را نشکنیم و اجازه دهیم حرف خود را بزنند و به خلق بپردازند و شهر و زمانه خود را توصیف کنند. نویسنده مشهور و محبوب کشورمان در تشریح علل جهانی شدن آثار خود اضافه کرد: من به انسان به عنوان انسان می‌نگرم و حقیقت همچون آینه‌ای است که از آسمان بر زمین افتاده و هر کس تکه‌ای از آن را در دست گرفته و آنچه می‌تواند را می‌بیند و از این رو حقیقت متکثر بوده و مهم این است که هر دین، اندیشه یا اعتقادی تا چه حد فرد باورمند به آن را، انسان کرده است.


۱۳۹۴/۰۲/۳۰ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما