امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

یاوران، بازوی توانمند شورا در نظارت بر نحوه اجرای برنامه های فرهنگی هستند

یاوران، بازوی توانمند شورا در نظارت بر نحوه اجرای برنامه های فرهنگی هستند
 نایب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر شیراز در دیدار با بانوان یاور شورا در محلات مختلف، اظهار داشت: یاوران بازوی توانمند شورا هستند که می توانند این مجموعه را در زمینه های مختلف از جمله نحوه اجرای برنامه های فرهنگی و بررسی میزان اثربخشی آنها در محلات یاری رسانند.
 نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز در دیدار با بانوان یاور شورا:
یاوران، بازوی توانمند شورا در نظارت بر نحوه اجرای برنامه های فرهنگی هستند
 
نایب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز در دیدار با بانوان یاور شورا در محلات مختلف، اظهار داشت: یاوران بازوی توانمند شورا هستند که می توانند این مجموعه را در زمینه های مختلف از جمله نحوه اجرای برنامه های فرهنگی و بررسی میزان اثربخشی آنها در محلات یاری رسانند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، مهندس زهرا یقطین در جمع یاوران گفت: مردم از طرفی به ما به عنوان اعضای شورا اعتماد و از سوی دیگر شما را به عنوان یاوران شورا انتخاب کرده اند، از این رو یاوران، حلقه اتصال مردم هر محله و منطقه با مسؤولین و خدمتگزاران خود هستند. وی ضمن اشاره به گسترش عرصه اجتماعی زندگی شهری و ضرورت ایجاد زیرساخت های فرهنگی در شهرها خاطرنشان ساخت: اقدامات و فعالیت های متعددی از سوی متولیان مختلف فرهنگ به ویژه مجموعه شهرداری در مناطق شهر انجام می شود که کیفیت سنجی اجرایی و محتوایی آنها اهمیت بسیاری دارد. در این راستا یاوران به خصوص، بانوان می توانند با دقت نظر خود به عنوان مدیران فرهنگی و به واسطه آشنایی که با مختصات و ویژگی های محله، نیازهای فرهنگی و مطالبات مردمی آنها دارند، ما را نسبت به مدیریت کمیت و بهبود کیفیت برنامه ها آگاه سازند.
رییس کمیته بانوان شورای اسلامی شهر شیراز، همچنین محله محوری را رویکرد جدید و مؤثر مدیریت شهری در کلانشهرهای دنیا دانست و گفت: با رشد شهرنشینی و توسعه روزافزون شهرها که امروزه با آن مواجه هستیم، با تقویت محله ها، تحکیم زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی آنها، توزیع عادلانه و متناسب پروژه های عمرانی و امکانات شهری در محلات و واگذاری مدیریت برنامه های فرهنگی به خود مردم است که می توان شهرهای بزرگ را اداره و شهروندان هوشمند را با معیارهای ایرانی- اسلامی تربیت کرد.
 
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما