امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

در زنجیره افزایش سرمایه اجتماعی، شورا حلقه همدلی دولت و ملت است

در زنجیره افزایش سرمایه اجتماعی، شورا حلقه همدلی دولت و ملت است
مهندس زهرا یقطین، عضو شورای شهر گفت: از آنجا که سطح میانی پیمایش ملی سرمایه اجتماعی به اعتماد سازمانی مربوط بوده و مدیریت واحد شهری را در بر می گیرد، نقش شورای شهر به عنوان رأس هرم مدیریت واحد شهری اهمیت ویژه پیدا می کند.
مهندس یقطین؛ عضو شورای اسلامی شهر شیراز:
در زنجیره افزایش سرمایه اجتماعی، شورا حلقه همدلی دولت و ملت است
گزارش پیمایش سرمایه اجتماعی کشور و فارس توسط مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری در صحن شورای شهر ارائه شد. عضو شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: به دنبال نام گذاری سال 94با عنوان دولت، ملت، همدلی و همزبانی، شوراهای به عنوان  منتخبین مردم و نمایندگان آنها، حلقه همدلی دولت و ملت محسوب می شوند که می توانند نقش گسترده ای در افزایش سرمایه های اجتماعی شهرها ایفا کنند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز  مهندس زهرا یقطین، ضمن اشاره به گزارش پیمایش سرمایه اجتماعی کشور و استان که توسط مدیرکل اجتماعی استانداری در صحن غیرعلنی شورا ارائه شد، سرمایه اجتماعی را مجموعه ارزش های اخلاقی، هنجارها، روابط مبتنی بر همکاری و تعامل و... دانست که منجر به کنش اجتماعی شده و زیرساخت روابط افراد جامعه با یکدیگر و رابطه آنها با حاکمیت را تعیین می کند.
وی خاطرنشان ساخت: از آنجا که سطح میانی پیمایش ملی سرمایه اجتماعی به اعتماد سازمانی مربوط بوده و مدیریت واحد شهری را در بر می گیرد، نقش شورای شهر به عنوان رأس هرم مدیریت واحد شهری اهمیت ویژه پیدا می کند.
مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری نیز در این گزارش، تقویت زیرساخت های فرهنگی در جامعه و تسهیل فرایند جامعه پذیری ارزش های دینی و اعتقادی، توزیع عادلانه امکانات بر اساس آمایش سرزمین همچنین رفع تمرکز مهاجرت پذیری از کلانشهرهای مرکز استان را از محورهای اصلی افزایش سرمایه های اجتماعی دانست و گفت: شورا می تواند با استفاده از ظرفیت کمیسیون های تخصصی خود، موضوعات مرتبط  با این سه محور را بررسی و راهکارهای متناسب را ارائه دهد.
موسوی ایجاد و حفظ امنیت اجتماعی را از راهکارهای اصلی افزایش سرمایه اجتماعی دانست و تأکید کرد: ارتقای سطح اعتماد، مشارکت و رضایت از جامعه گام های اصلی تحقق این امر خواهد بود.


۱۳۹۴/۰۳/۱۰ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما