امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

فرمانداری، تعامل خود را با شورای شهر به سطح عالی برساند

فرمانداری، تعامل خود را با شورای شهر به سطح عالی برساند
نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز ضمن اشاره به لزوم همکاری و همدلی فرمانداری با شورا به عنوان رأس هرم مدیریت شهری، تأکید کرد: اگر فرمانداری سطح تعامل خود را با شورا ارتقا دهد، شاهد پیشبرد سریع تر امور در روند مدیریت شهری خواهیم بود.
نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز:
فرمانداری، تعامل خود را با شورای شهر به سطح عالی برساند

نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز ضمن اشاره به لزوم همکاری و همدلی فرمانداری با شورا به عنوان رأس هرم مدیریت شهری، تأکید کرد: اگر فرمانداری سطح تعامل خود را با شورا ارتقا دهد، شاهد پیشبرد سریع تر امور در روند مدیریت شهری خواهیم بود. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، مهندس طالبان در حاشیه یکصد و سومین جلسه علنی شورا با اشاره به تعداد زیاد اعتراض های فرمانداری بر مصوبات شورا اظهار داشت: مصوبات شورا پس از طرح در کمیسیون ها و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی همچنین کسب اتفاق آرا در صحن علنی شورا به فرمانداری ارسال می شود.
 وی افزود: اگرچه حساسیت و ریزبینی فرمانداری بر مصوبات شورا قابل تقدیر است اما آنچه برای تسریع در پیشرفت و توسعه شهر یاری رسان خواهد بود نگاه کلان به مسایل شهری و حوزه وظایف شورا و شهرداری به عنوان مجموعه مدیریت شهری است که انتظار می رود فرماندار جدید این مهم را مد نظر داشته باشد.
مهندس طالبان خاطرنشان ساخت: : امروز شوراها با هم اندیشی و تجمیع خرد جمعی خود در صدور مصوبات، مصداق عینی همدلی و همزبانی هستند که به خوبی توانسته اند نقش خود را در زمینه تحقق فرمایش حضرت امام مبنی بر اداره امور مردم به دست خود آنها عمل کنند. از این منظر تعامل دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرایی و خدمات رسان از ضرورت های دست یابی به این مهم می باشد.


۱۳۹۴/۰۴/۰۳ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما