امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

احیای فرهنگ پهلوانی زندگی شهرنشینی را ساده و آسان می کند

 احیای فرهنگ پهلوانی زندگی شهرنشینی را ساده و آسان می کند
مختاری عضو شورا و رییس هیأت پهلوانی و زورخانه ای استان فارس ضمن اشاره به نامگذاری 12 مرداد به عنوان روز «فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای» گفت: ورزش زورخانه ای فرهنگ فکری و رفتاری خاص خود را دارد که احیا و ترویج عمومی آن می تواند زندگی شهرنشینی امروز را ساده تر و روابط شهروندی را محکم تر کند.
مظفر مختاری:
احیای فرهنگ پهلوانی زندگی شهرنشینی را ساده و آسان می کند


مظفر مختاری عضو شورا و رییس هیأت پهلوانی و زورخانه ای استان فارس ضمن اشاره به نامگذاری 12 مرداد به عنوان روز «فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای» بر قدمت ورزش باستانی که عمر آن به بیش از چهار هزار سال پیش می رسد تأکید کرد و گفت: این ورزش از دیرباز در ایران زمین به ویژه خطه ی فارس رواج داشته است که به دلیل مرام نامه ها و آیین فتوتی که در آن وجود دارد، همواره محبوب مردم بوده است.
وی بیا بیان این مطلب که در حال حاضر تعداد 25 زورخانه در شیراز وجود دارد اظهار داشت: ورزش زورخانه ای یک نوع فرهنگ فکری و رفتاری خاص خود را دارد که احیا و زنده نگاه داشتن این فرهنگ پهلوانی و ترویج عمومی آن در بین مردم می تواند زندگی های شهرنشینی امروزی را ساده تر و روابط شهروندی را محکم تر کند.
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا در خصوص مساعدت های شورا و شهرداری به عنوان مجموعه مدیریت شهری، به احیای ورزش زورخانه ای خاطرنشان ساخت: در راستای زنده نگاه داشتن این ورزش و فرهنگ پهلوانی، شورای شهر اعتباراتی را به احیای ورزش های پهلوانی اختصاص داده است که این اقدام در کنار اهدای 12 قطعه زمین توسط شهرداری جهت ساخت زورخانه در نقاط مختلف شهر می تواند حرکتی شایسته به سوی توسعه ورزش زورخانه ای و پهلوانی ترغیب جوانان به روی آوردن به این امر باشد.


۱۳۹۴/۰۵/۱۰ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما