امروز: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مردم همه مشکلات شهر را از چشم شورا و شهرداری نبینند

مردم همه مشکلات شهر را از چشم شورا و شهرداری نبینند
رییس کمیته رسیدگی به درخواست ها و شکایات شورای شهر گفت: گاه شهروندان با مشکلاتی مواجه می شوند که نمی دانند ناشی از عملکرد کدام دستگاه است، از این رو مستقیم به شهرداری یا شورا مراجعه می کنند؛ این در حالیست که بسیاری از مشکلات به این دو مربوط نبوده و در حیطه وظایف آنها نیست.
رییس کمیته رسیدگی به درخواست ها و شکایات شورای شهر:
مردم همه مشکلات شهر را از چشم شورا و شهرداری نبینند
اگر مردم بدانند هر یک از مشکلات شهری مربوط به کدام دستگاه اجرایی یا خدمات رسان است، سریع تر به نتیجه می رسند. رییس کمیته رسیدگی به درخواست ها و شکایات شورای شهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: وظیفه شورا نظارت بر روند اجرای امور مدیریت شهری است؛ در این راستا در بسیاری موارد شهروندان با مشکلاتی مواجه می شوند که نمی دانند ناشی از عملکرد کدام دستگاه است، از این رو مستقیم به شهرداری یا شورای شهر مراجعه می کنند؛ این در حالیست که بسیاری از مشکلات به این دو دستگاه مربوط نبوده و در حیطه وظایف آنها محسوب نمی شود.
به گزارش روابط عمومی شورا، سعید سیف با تأکید بر اینکه اگر شهروندان دستگاه منبع مشکل را شناسایی کرده و اقدام به پی گیری کنند زودتر به راه حل نهایی می رسند، اظهار داشت: در مواردی که موضوع، پس از پی گیری های شهروندان، به هر دلیلی در زیرمجموعه های شهرداری یا دستگاه های مربوطه حل نشود شورا به عنوان ناظر بر امور شهرداری و متولی مدیریت شهری ضمن بازدید از مشکل و بررسی آن با تشکیل کمیته ای از نمایندگان دستگاه های مرتبط اقدام به پی گیری، بررسی میدانی و رفع آن می کند.
وی افزود: طی یک سال گذشته، بیش از 180 مورد درخواست از شهروندان به این کمیته ارجاع شده است که عمده آنها به شهرداری و بخشی دیگر مربوط به سازمان های خارج از شهرداری از جمله آب، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق، شرکت گاز  بوده است که با مکاتبه و پشتوانه نظارتی شورا، در مسیر بررسی و رفع قرار گرفته است.


۱۳۹۴/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما