امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نخستین مجمع شورای همفکری آینده سازان بسیج دانش آموزی فارس در شورای شهر شیراز برگزار شد

نخستین مجمع شورای همفکری آینده سازان بسیج دانش آموزی فارس در شورای شهر شیراز برگزار شد
دبیر مجمع شورای همفکری آینده سازان بسیج دانش آموزی فارس در نخستین گرد همایی این مجمع اظهار داشت: حضور دانش آموزان در شورای شهر، زمینه آشنایی آنها را با نمایندگان منتخب مردم و نحوه تصمیم گیری های شهری فراهم می آورد.
نخستین مجمع شورای همفکری آینده سازان بسیج دانش آموزی فارس در شورای شهر شیراز برگزار شد

نخستین مجمع شورای همفکری آینده سازان بسیج دانش آموزی فارس در شورای شهر شیراز برگزار شد. دبیر مجمع شورای همفکری آینده سازان بسیج دانش آموزی فارس در حاشیه برگزاری این مجمع گفت: از نمایندگی های بسیج دانش آموزی سراسر استان که شامل 66 حوزه دختران و 66 حوزه پسران می باشد، دانش آموزان برتر بسیج که حائز رتبه های برتر علمی و تعهدات ارزشی و اخلاقی بوده اند، برای شرکت در این مجمع انتخاب شده اند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، آزاده جعفری با بیان این مطلب که حضور دانش آموزان در شورای شهر، زمینه آشنایی آنها را با نمایندگان منتخب مردم و نحوه تصمیم گیری های شهری فراهم می آورد اظهار داشت:  این مجمع  دو هدف را دنبال می کند، اول اینکه دانش آموزان برای احساس وظیفه در جامعه و داشتن روحیه مطالبه گری آماده شوند، دوم آن که می توانند به عنوان نمایندگانی درباره مشکلات و معضلات جامعه از دید یک دانش آموز آسیب شناسی داشته باشند و سعی کنند راهکارهای خود را درباره آن ها ارائه دهند.
وی افزود: در این برنامه دانش آموزان مطالبات خود را در عرصه تعلیم و تربیت همسو با سبک زندگی ایرانی اسلامی مطرح می کنند، راهکارهای ارائه شده از سوی آنان به شکل سند واحدی ارائه خواهد شد و بخشی که قابلیت اجرایی داشته باشد، به مراحل کشوری ارسال می شود.


۱۳۹۴/۰۶/۲۸ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما