امروز: سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حوزه فرهنگی تدبیری برای ساماندهی ناهنجاری های اجتماعی بیندیشد

حوزه فرهنگی تدبیری برای ساماندهی ناهنجاری های اجتماعی بیندیشد
رییس شورای شهر ضمن تقدیر از زحمات معاون پیشین فرهنگی اجتماعی شهرداری به ویژه در زمینه عمرانی- فرهنگی، خطاب به همتی بوشهری، معاون جدید این حوزه، گفت: برون سپاری حوزه سخت افزار معاونت فرهنگی نیروهای جوان بسیجی می تواند گامی مؤثر باشد.
رییس شورای شهر در مراسم تودیع و معارفه معاونان فرهنگی- اجتماعی شهرداری:
حوزه فرهنگی تدبیری برای ساماندهی ناهنجاری های اجتماعی بیندیشد

بخش سخت افزاری حوزه فرهنگی، برون سپاری شود

رییس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان این مطلب که تا کنون زیربنای فعالیت های فرهنگی شهر بیشتر امر به معروف بوده است، گفت: امروز، آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، بزرگ ترین دغدغه و نگرانی ماست که بررسی عملکردها نشان می دهد در حوزه نهی از منکر و فعالیت های مؤثر جهت کاهش آسیب ها غفلت کرده ایم.
به گزارش روابط عمومی شورای شهر، مهندس حقدل در مراسم تودیع و معارفه معاونان فرهنگی- اجتماعی شهرداری، اظهار داشت: حوزه فرهنگی شهرداری باید با برنامه ریزی های بلندمدت و به کارگیری نیروهای متخصص، تدبیری برای ساماندهی ناهنجاری های اجتماعی بیندیشد تا بتواند در زمینه های دیگر از جمله ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی و تقویت رفتار شهروندی و... موفق گام بردارد.
وی فرهنگ را روح لازم برای کالبد شهر دانست و گفت: صرف ساختن فرهنگسرا و سالن و مجموعه ورزشی  به معنای ارتقای فرهنگ نیست لکه نرم افزارهاد باید طوری طراحی شود که فرهنگ را در لایه های مختلف جامعه جاری و ساری کرده و منجر به تربیت نسل های مؤمن و انقلابی شود.
مهندس حقدل ضمن تقدیر از زحمات محمد فرخ زاده معاون پیشین فرهنگی اجتماعی شهرداری به ویژه در حوزه عمرانی- فرهنگی، خطاب به همتی بوشهری، معاون جدید فرهنگی اجتماعی، خاطرنشان ساخت: برون سپاری بخش سخت افزاری حوزه فرهنگی به بخش خصوصی، از مطالبات اصلی شورای چهارم است که در این راستا به کارگیری نیروهای جوان بسیجی می تواند گامی مؤثر باشد.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین توسعه گردشگری را از ضرورت های شهر شیراز عنوان کرد و گفت: در پاسخ به آن دسته از افرادی که معتقدند شهرداری نباید به عرصه گردشگری ورود پیدا کند،  باید بگویم متأسفانه بغض و کم خواهی های عده ای، مانع از ورود صنعت به شهر و استان ما شده است اما امروز ما نباید دست روی دست گذاشته و نسبت به اشتغال جوانان و توسعه شهر و استانمان بی تفاوت بمانیم. اگرچه ساخت هتل در حیطه اختیارات شهرداری نیست اما تقویت زیرساخت های گردشگری از اولویت های این مجموعه محسوب می شود. مهندس حقدل با اشاره به تشکیل کمیسیون تخصصی گردشگری و زیارت در شورای چهارم، اظهار داشت: شورا با برگزاری جلسات متعدد طی این دو سال نشان داده است مدیریت شهری نمی تواند نسبت به موضوع مهم گردشگری بی تفاوت باشد و معاونت فرهنگی اجتماعی نیز باید خط مشی خود را طوری طراحی کند که ساز و کار اجرای مصوبات شورای شهر را که حاصل خرد جمعی نمایندگان منتخب مردم است، فراهم آورد.
وی در پایان با بیان این مطلب که عمر فعالیت های فرهنگی در عمر یکصد ساله شهرداری ها از زمان بلدیه تا کنون، کمتر از 15 سال است که این، خود نشان از دشواری کار در این حوزه دارد تأکید کرد: از آنجا که عمران کالبد شهر است و فرهنگ روح آن، بی شک پرداختن به کالبد و روح شهر باید توأم بایکدیگر باشد.


۱۳۹۴/۰۷/۰۵ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما