امروز: یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گسترش همکاری های شرکت صنایع الکترونیک شیراز با حوزه مدیریت شهری

اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، شهردار و جمعی از معاونین شهرداری ضمن بازدید از شرکت صنایع الکترونیک شیراز بر گسترش همکاری های این شرکت با حوزه مدیریت شهری تأکید کردند.
در بازدید اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری از صنایع الکترونیک مطرح شد؛
گسترش همکاری های شرکت صنایع الکترونیک شیراز با حوزه مدیریت شهری

اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، شهردار و جمعی از معاونین شهرداری ضمن بازدید از شرکت صنایع الکترونیک شیراز بر گسترش همکاری های این شرکت با حوزه مدیریت شهری تأکید کردند.
نایب ریییس شورای شهر شیراز در این بازدید ضمن تأکید بر استفاده از دانش و تخصص کارشناسان بومی شهر شیراز در راستای اشتغال آفرینی برای آنها در عرصه های مختلف بر ضرورت افزایش کیفیت در محصولات و خدمات عرصه فناوری های الکترونیک تأکید کرد و خواستار توسعه تعاملات دو مجموعه شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، مهندس طالبان در بازدید اعضای شورای شهر، شهردار و جمعی از مدیران شهرداری از شرکت صنایع الکترونیک شیراز گفت: فعالیت ها و خدمات شرکت صنایع الکترونیک در ایجاد یا پیشرفت بسیاری از حوزه های شهری دخیل می باشد که این موضوع به دلیل اشتراک حوزه های خدماتی با مجموعه مدیریت شهری قابل توجه و تأمل است.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک شیراز نیز در این بازدید، ایجاد شهر هوشمند، به کارگیری فناوری های الکترونیک در عرصه محیط زیست، ترافیک، فضای سبز، مترو، حفاظت پیرامونی شهر و... را از زمینه های مهم مشترک بین شرکت صنایع و مجموعه شهرداری دانست و گفت: افزایش تعاملات این مجموعه ها از ضرورت های قابل توجه در راستای رفع  نیازهای متقابل و فراهم آوردن بسترهای لازم برای دستیابی به رشد موزون شهری و توسعه پایدار در عرصه های مختلف مدیریت و اداره شهر است.
همچنین مهندس پاک فطرت شهردار شیراز، در حاشیه این بازدید از تشکیل کمیته های تخصصی به منظور بررسی توانمندی های و ظرفیت های موجود و تطبیق آن با نیازمندی های شهری، تعیین و تبیین زمینه های همکاری فنی و خدمات رسانی متقابل  خبر داد و گفت: استفاده از توانایی علمی متخصصین صنایع الکترونیک و توسعه همکاری های آموزشی- پژوهشی- خدماتی محور اصلی کار این کمیته ها خواهد بود.

 
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما