امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تجلیل کمیسیون فرهنگی شورا از بانوی شیرازی که نذر عاشورایش پاکسازی معابر شهر بود

تجلیل کمیسیون فرهنگی شورا از بانوی شیرازی که نذر عاشورایش پاکسازی معابر شهر بود
مهندس یقطین در حاشیه تجلیل از بانوی شیرازی که نذر عاشورایش پاکسازی معابر شهر بود اظهار داشت: برای مدیریت بهینه شهر در تمامی زمینه ها به ویژه سه حوزه ترافیک، فضای سبز و پاکیزگی و نظافت شهر  نیاز به مشارکت همه جانبه شهروندان است.
تجلیل کمیسیون فرهنگی شورا از بانوی شیرازی که نذر عاشورایش
پاکسازی معابر شهر بود


کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز از بانوی شیرازی که نذر ظهر عاشورایش پاکسازی معابر شهر بود، تجلیل کرد. عضو کمیسیون فرهنگی شورا گفت: ساناز رودکی، روز عاشورا در رفتاری نمادین اقدام به جمع آوری پسماندهای نذورات هئیات مذهبی کرده است که اقدام وی را می توان یک الگوی رفتاری برای شهروندان دانست.
به گزارش روابط عمومی شورا، مهندس زهرا یقطین با اشاره به اینکه شیراز مهد فرهنگ و ادب ایران زمین است و از همین منظر از تمامی شهروندان آن انتظار می رود با رفتار فرهنگی خود الگوی مناسبی برای یک شهروند فرهیخته باشند؛ اظهار داشت: لازمه ساختن یک  شهر فرهنگی، وجود شهروندان فرهنگی است. وی خاطرنشان ساخت: برای مدیریت بهینه شهر در تمامی زمینه ها به ویژه سه حوزه ترافیک، فضای سبز و پاکیزگی و نظافت شهر  نیاز به مشارکت همه جانبه شهروندان است.
سیدکمال پاک فطرت ، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز نیز از عملکرد این بانوی شیرازی تقدیرکرد و افزود:فرهنگ شهروندی مجموعه ای از ارزش ها ، نگرش ها ، قوانین مشترک بنیادی است که در بردارنده احساس تعلق ، تعهد و احترام می باشد. پاک فطرت افزود:همه ما باید تلاش کنیم تا مجموعه این مفاهیم در وجود تک تک شهروندان تجلی کند.
 براساس این گزارش سانازرودکی بانوی شیرازی که درروزعاشورای امسال نذرجالب خود مبنی برجمع آوری پسامدهای نذورات را اداکرده بود نیز در این مراسم گفت:اصلا انتظارنداشتم تا با ادای نذرم مورد تقدیر نهاد یا دستگاه خاصی قرار بگیرم؛ ضمن اینکه همیه فکر می کردم نذر لزوما نباید توزیع غذا باشد، بلکه هر کاری که بتواند کمکی کند یا دینی را ادا کند یا لبخند رضایتی را بر لب عده ای بنشاند حتا اگر یک اقدام فرهنگی هم باشد قبل قبول و مورد رضایت خداوند است.
این بانوی شیرازی بابیان اینکه در دین ما نظافت نشانه ایمان است افزود: همیشه باخودم فکر می کردم که سهم من از پاکیزه کردن شهرم در جریان توزیع نذورات چیست؟ وی ادامه داد: اگر قراراست شهر شیراز به عنوان یک شهر فرهنگی و مردم آن به عنوان مردمی فرهنگ دوست الگوی دیگر شهرهای کشور باشد باید تلاش کنیم تا توصیه دین اسلام به حفظ نظافت و پاکیزگی نیز در این شهر به عنوان یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما