امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

شورای شهر پیشنهاد بودجه 2هزار و 886 میلیارد تومانی شهردار را برای سال 95 تصویب کرد

شورای شهر پیشنهاد بودجه 2هزار و 886 میلیارد تومانی شهردار را برای سال 95 تصویب کرد
بودجه پیشنهادی شهردار شیراز با رقم 2 هزار و 886 میلیارد تومان در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز که صبح  امروز به صورت غیر علنی برگزار شد، با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در یکصد و سی و نهمین جلسه

شورای شهر، پیشنهاد بودجه 2 هزار و 886 میلیارد تومانی شهردار را
برای سال 95 تصویب کرد


بودجه پیشنهادی شهردار شیراز با رقم 2 هزار و 886 میلیارد تومان در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز که صبح  امروز به صورت غیر علنی برگزار شد، با اکثریت آرا به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، در روند تصویب رقم پیشنهادی بودجه، تحقق پذیر بودن آن از مسایل مورد تأکید اعضا بود که در این راستا با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه همچنین رکود ساخت و ساز طی چند سال اخیر، رقم پیشنهادی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، بخش عمرانی بودجه شهرداری در سال 95 که 5/82 درصد کل بودجه است، با تأکید بر سه محور توسعه و زیرساخت های شهری، حفاظت و نگهداشت همچنین محرومیت زدایی خاص تدوین شده است که در تخصیص سهم نیز تکمیل پروژه های نیمه تمام، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و سپس به تعریف پروژه های جدید پرداخته شده است.
همچنین کاهش اتکای شهرداری به عوارض، اتخاذ تدابیر جهت ایجاد منابع جدید درآمدی، تعریف درآمدهای پایدار و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای جذب سرمایه گذار و نیز توجه به مدیریت بهره وری از ضرورت های مورد تأکید شورا در چشم انداز تحقق بودجه شهرداری در سال 95 می باشد.

۱۳۹۴/۱۱/۰۸ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما