امروز: دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مهلت تخفیف 27 تا 40 درصدی عوارض شهرداری، تا پایان سال تمدید شد

مهلت تخفیف 27 تا 40 درصدی عوارض شهرداری، تا پایان سال تمدید شد
با طرح لایحه دو فوریتی شهرداری شیراز در یکصد و چهل و یکمین جلسه شورا موضوع تمدید مهلت تخفیف به پرداخت کنندگان نقدی عوارض مطرح و پس از بررسی جزئیات، تاریخ اجرای این تخفیف که از 28 آذر تا 22 بهمن ماه بود، تا پایان سال تمدید شد.
با تصویب شورای اسلامی شهر شیراز
مهلت تخفیف 27 تا 40 درصدی عوارض شهرداری، تا پایان سال تمدید شدمهلت تخفیف 27 تا 40 درصدی عوارض شهرداری، با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، تا پایان سال تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، با طرح لایحه دو فوریتی شهرداری شیراز در یکصد و چهل و یکمین جلسه شورا موضوع تمدید مهلت تخفیف به پرداخت کنندگان نقدی عوارض مطرح و پس از بررسی جزئیات، تاریخ اجرای این تخفیف که از 28 آذر تا 22 بهمن ماه بود، تا پایان سال تمدید شد.
بر اساس این طرح، پرداخت كنندگان عوارض و بهای خدمات تا سقف 100 ميليون تومان مشمول 27 درصد تخفيف، از 100 ميليون تا يك ميليارد تومان مشمول 30 درصد تخفيف، از يك ميليارد تا 3 ميليارد تومان مشمول 34 درصد تخفيف، از سه تا پنج ميليارد تومان مشمول  37 درصد تخفيف و از پنج ميليارد تومان به بالا، مشمول 40 درصد تخفيف خواهند شد.
بر اساس این گزارش، این تصمیم در راستای تکریم شهروندان و ایجاد شرایط مناسب تر جهت پرداخت عوارض توسط آنها همچنین ترغیب سرمایه گذاران بخش مسکن و انبوه سازان اخذ شده است.
گفتنی است مهلت اولیه طرح تخفیف عوارض، از 28 آذر سال جاری تا پایان دهه فجر بود که بر اساس درخواست شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، تا پایان سال تمدید شد.

۱۳۹۴/۱۱/۲۰ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما