امروز: جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

آغاز بررسی تطبیقی بودجه سال 95 شهرداری در کمیسیون تلفیق و هماهنگی شورا

آغاز بررسی تطبیقی بودجه سال 95 شهرداری در کمیسیون تلفیق و هماهنگی شورا
رییس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز گفت: به دلیل نزدیک شدن به پایان زمان قانونی تصویب بودجه، امروز و فردا دو جلسه فوق العاده (از ساعت 9 تا 17) برای تطبیق برش های بودجه سال 95 شهرداری برگزار می شود و نتیجه نهایی روز دوشنبه 3 اسفند در صحن علنی شورا ارائه و پس از تصویب به شهردار شیراز ابلاغ می شود.
تذروی خبر داد
آغاز بررسی تطبیق بودجه سال 95 شهرداری در کمیسیون تلفیق و هماهنگی شورا


بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال 95 پس از بررسی در 8 کمیسیون تخصصی شورای اسلامی شهر شیراز، جهت بررسی نهایی به کمیسیون تلفیق و هماهنگی شورا ارائه شد.
رییس کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاه ها در این خصوص گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری پس از تصویب اولیه در صحن شورا، در قالب برش های تفکیک شده به کمیسیون های تخصصی ارائه شده و پس از بررسی و اعلام نظر آنها، به منظور تطبیق و تصویب نهایی به کمیسیون تلفیق و هماهنگی ارائه شده است. 
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز محمد تقی تذروی با بیان این مطلب که بررسی تطبیقی برش های بودجه 95 امروز و فردا طی دو جلسه 8 ساعته به صورت فوق العاده انجام می شود، اظهار داشت: این بررسی در راستای تطبیق ردیف های بودجه در پروژه های مختلف همچنین جلوگیری از هم پوشانی ردیف ها در کمیسیون ها صورت می گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه در روند تصویب بودجه شهرداری، شورا ابتدا کلیات بودجه را تصویب کرد و سپس بررسی های تخصصی را انجام داده است، نکته حائز اهمیت این است که نظرات کمیسیون ها مبنی بر تغییر در منابع درآمدی و هزینه ای باید به صورت تطبیقی در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش بودجه پیشنهادی شهردار برای سال 1395 مجموعه شهرداری، یک ماه پیش به شورا ارائه شد که پس از بررسی کمیسیون ها در جلسات فشرده، به دلیل کمبود وقت و نزدیک شدن به پایان زمان قانونی تصویب بودجه، امروز و فردا دو جلسه فوق العاده (از ساعت 9 تا 17) برای تطبیق برش های بودجه برگزار می شود و نتیجه نهایی روز دوشنبه 3 اسفند در صحن علنی شورا ارائه و پس از تصویب به شهردار شیراز ابلاغ می شود.

۱۳۹۴/۱۲/۰۱ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما