امروز: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بودجه سال 95 شهرداری با رقم 3 هزار و 50 میلیارد تومان تصویب شد

بودجه سال 95 شهرداری با رقم 3 هزار و 50 میلیارد تومان تصویب شد
بودجه 2 هزار و 886 میلیارد تومانی پیشنهادی شهرداری برای سال 95 با رأی اعضای شورای شهر به 3 هزار و 50 میلیارد تومان افزایش یافت و در یکصد و چهل و سومین جلسه شورا، به تصویب رسید.
با رأی اعضای شورا
بودجه سال 95 شهرداری با رقم 3 هزار و 50 میلیارد تومان تصویب شد


بودجه 2 هزار و 886 میلیارد تومانی پیشنهادی شهرداری برای سال 95 با رأی اعضای شورای شهر به 3 هزار و 50 میلیارد تومان افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، در یکصد و چهل و سومین جلسه شورا با رأی موافق تمامی اعضا، بودجه سال 95 مجموعه شهرداری، با رقم 3 هزار و 50 میلیارد تومان به تصویب نهایی رسید.
بودجه پیشنهادی شهرداری با رقم 2 هزار و 886 میلیارد تومان پس از بررسی دقیق توسط 8 کمیسیون تخصصی شورا به منظور بررسی تطبیقی به کمیسیون تلفیق ارائه شد و پس از بررسی تطبیقی در دو جلسه فوق العاده و اعمال تغییرات، با رقم 3 هزار و 50 میلیارد تومان به صحن علنی شورا ارائه و با اکثریت آرا تصویب شد.
بودجه مشارکتی شهرداری 3 هزار میلیارد تومان تعریف شد که یک‌هزار میلیارد تومان آن از محل گردشگری ارتفاعات، یک‌هزار میلیارد تومان توسط معاونت و سازمان سرمایه‌گذاری و یک‌هزار میلیارد تومان توسط شهرداری مناطق مشارکت خواهد شد و امور خیریه نیز در شمار این مشارکت قرار خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، در همین جلسه بودجه شورای شهر شیراز نیز برای سال مالی 95 با مبلغ 2 میلیارد تومان رأی گیری و تصویب شد که از این مبلغ، 200 میلیون تومان آن به پژوهش اختصاص خواهد یافت.

۱۳۹۴/۱۲/۰۳ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما