امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

در تدوین بودجه سال 95 شهرداری میزان هزینه با درآمد تطبیق داده شده است

در تدوین بودجه سال 95 شهرداری میزان هزینه با درآمد تطبیق داده شده است
مهندس حقدل با بیان این مطلب که 2 هزار و 450 میلیارد تومان از بودجه شهرداری به صورت نقدی و 600 میلیارد تومان به صورت غیر نقدی پیش بینی شده است گفت: آنچه در تدوین و تصویب بودجه سال آینده شهرداری مورد اهمیت ما بود هم پوشانی هزینه و درآمد در راستای تحقق حداکثری رقم نهایی بودجه است.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز:
در تدوین بودجه سال 95 شهرداری میزان هزینه با درآمد تطبیق داده شده است

در تدوین بودجه 3 هزار و 50 میلیارد تومانی سال 95 شهرداری، میزان هزینه ها با درآمدها تطبیق داده شده است. رییس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان این مطلب که 2 هزار و 450 میلیارد تومان از بودجه شهرداری به صورت نقدی و 600 میلیارد تومان به صورت غیر نقدی پیش بینی شده است گفت: آنچه در تدوین و تصویب بودجه سال آینده شهرداری مورد اهمیت ما بود هم پوشانی هزینه و درآمد در راستای تحقق حداکثری رقم نهایی بودجه بود.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، مهندس غلام مهدی حقدل در تشریح جزئیات بودجه 95 شهرداری اظهار داشت: در تعیین منابع تأمین اعتبار، الزاماتی چون تقویت کارآمدی مجموعه شهرداری، حفظ انضباط مالی و تأکید بر صرفه‌جویی و اقتصاد مقاومتی همچنین جذب حداکثری سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های شهری مد نظر شورا بود که با این رویکرد، عوارض عمومی، عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی، وجوه و اموال، اعانات و دارایی ها و... از جمله منابع درآمدی تعریف شده برای تحقق بودجه می باشد؛ همچنین 340 میلیارد تومان از بودجه نقدی شهرداری از محل فروش اوراق مشارکت و 200 میلیارد تومان نیز از محل دریافت وام بانکی حاصل می شود.
وی با بیان این مطلب که بیشترین سهم بودجه سال 95 شهرداری به سه حوزه عمران، سرمایه گذاری و حمل و نقل و ترافیک اختصاص یافته است گفت: تعداد 94 پروژه در کمیسیون عمران شورا تعریف شد که یک هزار و 47 میلیارد تومان از سهم کل بودجه را به خود اختصاص داده است. وی افزود: علاوه بر رویکرد تکمیل پروژه های نیمه تمام از جمله تملک و احداث پروژه کوهسار مهدی، تقاطع غیر همسطح و پل کابلی میدان ولی عصر (عج)و تعیین تکلیف پروژه سد تنگ سرخ، می توان گفت تملک محدوده های مورد مسیر پروژه های عمرانی در سطح شهر، زیرسازی و آسفالت معابر و احداث و بهسازی بوستان ها بیشترین سهم از بودجه عمرانی را دارند.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه ضمن اشاره به ظرفیت های شهر شیراز در زمینه گردشگری و لزوم جذب سرمایه گذار و اجرای پروژه های مشارکتی اظهار داشت: بودجه حوزه سرمایه گذاری 635 میلیارد و 650 میلیون تومان است و مهم ترین پروژه های مد نظر نیز توجه به ارتفاعات پیرامونی شهر شیراز و و ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری در ارتفاعات کوه نور، باباکوهی و بام شیراز می باشد.
مهندس حقدل با بیان این مطلب که سهم کمیسیون حمل و نقل از بودجه 95 شهرداری 399 میلیارد و 200 میلیون تومان می باشد،در حوزه حمل و نقل اولویت بر تکمیل خط یک قطار شهری و پس از ان خرید اتوبوس و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی همچنین تملک، احداث و  تکمیل پارکینگ طبقاتی در نقاط مختلف شهر می باشد.
وی تشریح کرد: حوزه خدمات شهری 107 میلیارد و 430 میلیون تومان، معماری و شهرسازی 143 میلیارد و 935 میلیون، فرهنگی و اجتماعی 82 میلیارد و 750 میلیون، گردشگری 31 میلیارد و 200 میلیون، برنامه و بودجه 90 میلیارد و 515 میلیون و حوزه اداری و شهری نیز 512 میلیارد و 500 میلیون  تومان از رقم بودجه را به خود اختصاص داده اند.
رییس شورا ضمن تاکید بر لزوم تعادل بین منابع و مصارف و توجه بودجه ۹۵ بر کاهش وابستگی بر درآمدهای ناپایدار و تاکید بر افزایش درآمدهای پایدار عنوان کرد: تمرکززدایی و حمایت از بخش خصوصی، عدالت توسعه بین جنوب و شمال شهر، استقرار نظام فنی و اجرایی و رعایت اقتصاد مقاومتی از جمله سیاست‌های کلی بودجه سال ۹۵شهردار ی است که با رقم 3 هزار و 50 میلیارد تومان به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید و به شهردار ابلاغ شد.
 


۱۳۹۴/۱۲/۰۸ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما