امروز: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

علی رغم انتقال بیمارستان قطب الدین، پایگاه اورژانس سوانح سوختگی در آنجا باقی می ماند

علی رغم انتقال بیمارستان قطب الدین، پایگاه اورژانس سوانح سوختگی در آنجا باقی می ماند
رییس کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاه های اجرایی در شورای اسلامی شهر گفت: علی رغم اینکه تمامی خدمات بیمارستان سوختگی قطب الدین شیراز به بیمارستان امیر المؤمنین شهر صدرا انتقال یافته است، پایگاه اورژانس سوانح سوختگی در بیمارستان قطب الدین باقی می ماند.
علی رغم انتقال کامل خدمات سوانح سوختگی به بیمارستان امیرالمؤمنین شهر صدرا
اورژانس سوانح سوختگی در بیمارستان قطب الدین شیراز باقی می ماند


به دنبال درخواست های مردمی و با پی گیری کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاه های اجرایی در شورای اسلامی شهر شیراز، علی رغم اینکه تمامی خدمات بیمارستان سوختگی قطب الدین شیراز به بیمارستان امیر المؤمنین شهر صدرا انتقال یافته است، پایگاه اورژانس سوانح سوختگی در بیمارستان قطب الدین باقی می ماند.
رییس کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاه های اجرایی شورای شهر در این خصوص گفت: انتقال کامل خدمات سوختگی از بیمارستان قطب الدین به بیمارستان امیرالمؤمنین شهر صدرا اعتراض برخی شهروندان به ویژه در بافت تاریخی فرهنگی و محدوده های جنوب شهر را مبنی بر عدم دسترسی آسان و سریع به شهر صدرا به دنبال داشت.
به گزارش روابط عمومی شورای شهر، محمدتقی تذروی افزود: با توجه به بعد مسافت بیمارستان تازه تأسیس امیرالمؤمنین و دشواری دسترسی بیش از نیمی از شهروندان شیرازی به آنجا، همچنین با توجه به اهمیت زمان در سوانح سوختگی و لزوم ارائه خدمات اولیه، وجود یک پایگاه ویژه رسیدگی به موارد اورژانسی اتفاقات سوختگی از ضرورت های شهری محسوب می شد.
وی خاطرنشان ساخت: به دنبال مراجعه و اعتراض های متعدد شهروندان، این کمیسیون موضوع را به صورت فوریتی از طریق معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز پی گیری کرد که بر اساس تفاهم صورت گرفته و نظر مکتوب آن معاونت، در راستای تأمین رضایت مردم در دسترسی سریع به خدمات ضروری، پایگاه اورژانس رسیدگی به سوانح سوختگی در بیمارستان قطب الدین شیراز راه اندازی شد تا در صورت بروز حوادث ناگوار مرتبط، خدمات اولیه در این پایگاه به مصدومین و سانحه دیدگان ارائه شود.
تذروی یادآور شد با پی گیری های کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاه ها در شورای شهر، مسایل و مشکلات شهری بین دستگاهی که نیاز به نظر واحد و تصمیم مشترک جهت اجرا دارد، بررسی شده و به نتیجه می رسد.

۱۳۹۵/۰۳/۰۸ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما