امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بافت تاریخی، گنج پنهان شیراز است که باید غبار از آن زدوده شود

بافت تاریخی، گنج پنهان شیراز است که باید غبار از آن زدوده شود
استاندار فارس ضمن حضور در یکصد و شصت و چهارمین صحن علنی شورا که با حضور معاون رییس جمهوری برگزار شد اظهار داشت: امضای قرارداد واگذاری 28 خانه میراثی و تاریخی به شهرداری شیراز گامی بلند در راستای تغییر و تحول چهره بافت تاریخی این شهر است.
استاندار فارس در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز:
بافت تاریخی، گنج پنهان شیراز است که باید غبار از آن زدوده شود


استاندار فارس ضمن حضور در یکصد و شصت و چهارمین صحن علنی شورا که با حضور معاون رییس جمهوری برگزار شد اظهار داشت: امضای قرارداد واگذاری 28 خانه میراثی و تاریخی به شهرداری شیراز گامی بلند در راستای تغییر و تحول چهره بافت تاریخی شیراز است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، محمدعلی افشانی بافت تاریخی فرهنگی را گنج پنهان شیراز دانست که باید گرد و غبار از چهره آن زدوده شود.
وی افزود: هیچ استانی در کشور وجو ندارد که تخت جمشید به عنوان یک میراث تاریخی، شاه چراغ به عنوان یک میراث مذهبی و حافظ و سعدی به عنوان میراث ادبی همه در کنار هم و به صورت یک مجموعه در آن وجود داشته باشد؛ این امتیاز منحصر به شهر شیراز و استان فارس است که نشان می دهد نیاز است توجه بیشتر و جدی تری از سوی دولت و سازمان میراث فرهنگی کشور به این استان شود.
افشانی خاطرنشان ساخت: فعالیت های اموزش و فرهنگی که در حال حاضر در بافت تاریخی انجام می شود خود احیا کننده این محدوده است که دیگرا را تزغیب به بازگشت به بافت می کند. باید بدانیم چگونه از ظرفیت های دولتی- خصوصی اجتماعی و مردمی برای باززنده سازی بافت تاریخی فرهنگی شیراز استفاده کنیم.
استاندار فارس، مقاوم سازی ساختمان های بافت را با رعایت اصول میراثی از مهمترین دغدغه های ماست که مبادا بافت شیراز با یک تکانه احتمالی در هم فرو بریزد که در این راستا انتظار می رود مجموعه سازمان میراث فرهنگی کشور یاری گر ما در این زمینه باشد.

۱۳۹۵/۰۴/۰۲ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما