امروز: یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

ضرورت زیباسازی مسیرهای گردشگری شیراز تصویب شد

ضرورت زیباسازی مسیرهای گردشگری شیراز تصویب شد
در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز، به درخواست کمیسیون عمران ضرورت زیباسازی مسیرهای گردشگری شهر شیراز در صحن مطرح و با تصویب نهایی، شهرداری ملزم به اجرای این مصوبه با هماهنگی حوزه زیباسازی معاونت عمرانی و معاونت شهرسازی شد.
در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر
ضرورت زیباسازی مسیرهای گردشگری شیراز تصویب شد


در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز، موضوع ضرورت زیباسازی مسیرهای گردشگری شیراز بررسی و تصویب شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، ضرورت زیباسازی مسیرهای گردشگری شهر شیراز به درخواست کمیسیون عمران در صحن شورا مطرح و با تصویب نهایی، شهرداری ملزم به اجرای این مصوبه با هماهنگی حوزه زیباسازی معاونت عمرانی و معاونت شهرسازی شد.
همچنین در خصوص طرح کاهش عرضه و مصرف قلیان در شهر شیراز در این جلسه قرار شد کمیته‌ای با حضور تمام دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود و مراحل اجرای این طرح که در آبان ماه سال 93 در شورا به تصویب رسیده بود پیگیری شود.
محمد حسن اسدی، معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز، نیز در این جلسه به ارائه گزارش شش ماهه دوم صورت جامع درآمد هزینه شهرداری در سال 94 پرداخت و اظهار داشت: از بودجه مصوب 2 هزار و 700 میلیارد تومانی شهرداری 2 هزار و 608 میلیارد تومان یعنی نزدیک به 96 درصد آن محقق شده است.
وی با بیان اینکه 2 هزار و 467 میلیارد تومان نیز جذب هزینه شده است افزود: از این هزینه 2 هزار و 8 میلیارد تومان مربوط به بخش عمران شهری، 284 میلیارد تومان آن هزینه جاری و نگهداری خدمات شهری و مابقی اداری بوده است.

۱۳۹۵/۰۶/۰۲ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما