امروز: چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

سالمندان حافظ سنت های اصیل و میراث اجتماعی درجامعه هستند

سالمندان حافظ سنت های اصیل و میراث اجتماعی درجامعه هستند
عضو شورای اسلامی شهر شیراز ضمن دیدار با سالمندان کانون جهان دیده اظهار داشت: باید شرایط مناسب ،جهت ایجاد زمینه مشارکت هرچه بیشتر سالمندان را در خانواده و جامعه فراهم ساخت.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز:
سالمندان حافظ سنت های اصیل و میراث اجتماعی درجامعه هستند

خبرگزاری راستین آن لاین: 
سید کمال پاک فطرت که به مناسبت روز جهانی سالمندان در میان  اعضای کانون جهان دیدگان پارک خلدبرین شیراز حضور یافته بودگفت: ای کاش در تقویم بجای روزسالمند از کلمه جهان دیده استفاده می شد.
عضو شورای اسلامی شهر شیرازبا تقدیر از مسئولان این کانون، یکی از ویژگی های دوران سالمندی را  رسیدن انسان به کمال دانست و گفت:این ویژگی زمینه ساز بروزرفتارهایی متعالی نظیر افزایش روحیه تعاون، نوع دوستی، همکاری و گذشت است.
پاک فطرت سالمندان را سرمایه های اجتماعی خانواده و جامعه  دانست و ضمن تاکید بر لزوم درنظر گرفتن شرایط خاص این قشر از جامعه در تصمیم گیری های مدیران شهری خصوصا در حوزه مبلمان شهری افزود: باید شرایط مناسب ،جهت ایجاد زمینه مشارکت هرچه بیشتر سالمندان را در خانواده و جامعه فراهم ساخت.
وی با انتقاد از نوع نگاهی که سالمند را مزاحم می پندارد، به آموزه های دین اسلام و فرهنگ ایرانی در خصوص لزوم احترام به سالمندان اشاره کرد و گفت: فرهنگ ایرانی اسلامی ما بر این اساس استوار شده که می بایست  افراد جامعه ضمن رعایت حقوق و احترام سالمندان  از دانش و اندوخته های تجربی آنان ، بهره مند شوند.
در بخش دیگری از این دیدار  اعضای کانون جهان دیدگان پارک خلدبرین شیراز درخواست ها خود را به این عضو شورا انتقال دادند.
نصب سرعت گیردر خیابان خلدبرین جهت سهولت در رفت وآمد سالمندان یکی از این درخواست ها بود که پاک فطرت در واکنش به این درخواست گفت: مصرانه پیگیر نصب سرعت گیر بخاطر موقعیت خاص و وجود این کانون در خیابان خلدبرین خواهم بود .

۱۳۹۵/۰۷/۱۸ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما