امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تدوین دو طرح تفصیلی و حریم شیراز، مهم ترین دستاورد کمیسیون معماری و شهرسازی در دوره چهارم شوراست

 تدوین دو طرح تفصیلی و حریم شیراز، مهم ترین دستاورد کمیسیون معماری و شهرسازی در دوره چهارم شوراست
با تصویب و اجرای طرح حرایم و محدوده شهر شیراز، تمامی ساخت و سازهای حریم، قانونمند و از گسترش شهری که حاشیه نشینی آن پنج برابر محدوده ی شهریست جلوگیری می شود.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز:
تدوین دو طرح تفصیلی و حریم شیراز، مهم ترین دستاورد این کمیسیون در دوره چهارم شوراست

طرح تفصیلی شیراز، گره 10 ساله حوزه مدیریت شهری بود که با پی گیری های کمیسیون معماری و شهرسازی شورای چهارم تکمیل شد؛  از این رو می توان گفت: تکمیل طرح تفصیلی همچنین تدوین طرح حریم شیراز، مهم ترین دستاورد این کمیسیون تلقی می شود.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز با اعلام این مطلب گفت: زیربنای ساخت و ساز شهری، طرح تفصیلی است که چشم انداز آینده شهر را تعیین می کند. تدوین طرح تفصیلی شیراز به دلیل نیاز به بازنگری و انجام بررسی های مجدد مدت زمان زیادی به طول انجامید که با تأکید و پی گیری این کمیسیون، بازنگری و تدوین نهایی طرح در این دوره به پایان رسیده و تصویب شده است. مهندس سید محمدرضا دیهیمی گفت: با وجود این طرح، دیگر شهروندان برای برای انجام امور شهری خود نیاز به مراجعه متعدد به مشاور، اداره راه و شهرسازی، شهرداری و... ندارند.
وی همچنین تدوین طرح حریم شیراز را از دیگر دستاوردهای مهم کمیسیون در دور چهارم شورا دانست و گفت: وسعت حریم شیراز، 5 برابر مساحت محدوده ی آن است و از آنجا که شیراز شهری مهاجرپذیر می باشد، طی سال های اخیر با مهاجرت مردم از روستاها، شهرها  و استان های همجوار طی سال های اخیر، شاهد ساخت  سازهای غیرقانونی و بدون مجاوز در این مناطق بوده ایم.
مهندس دیهیمی خاطرنشان ساخت: با وجود طرح حرایم و محدوده، تمامی ساخت و سازهای حریم، قانونمند و از گسترش شهری که حاشیه نشینی آن پنج برابر محدوده ی شهریست جلوگیری می شود.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تأکید کرد: انتظار می رود دیگر مراجع ذیربط همچون کمیسیون امور زیربنایی نیز با همان سرعتی که شورا طرح را بررسی و تدوین کرد، تصویب نهایی طرح را با سرعت پی گیری کند.

۱۳۹۵/۱۱/۱۰ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما