امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بودجه پیشنهادی سال 96 شهرداری شیراز 130 میلیارد تومان افزایش یافت

بودجه پیشنهادی سال 96 شهرداری شیراز 130 میلیارد تومان افزایش یافت
با تصویب شورای شهر شیراز، بودجه سال 96 شهرداری این شهر و مناطق آن از 3 هزار و 150 میلیارد تومان پیشنهادشده با افزایش 130 میلیارد تومان، به رقم 3 هزار و 280 میلیارد تومان رسید که بر این اساس، بودجه شهرداری برای سال 96 نسبت به سال 95 حدود 8 درصد افزایش داشته است.
پس از بررسی های تخصصی در کمیسیون های شورا
بودجه پیشنهادی سال 96 شهرداری شیراز 130 میلیارد تومان افزایش یافت


پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر شیراز،  بودجه پیشنهادی سال 96 شهرداری شیراز 130 میلیارد تومان افزایش یافت.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز در این خصوص گفت: با تصویب شورای شهر شیراز، بودجه سال 96 شهرداری این شهر و مناطق آن از 3 هزار و 150 میلیارد تومان پیشنهادشده با افزایش 130 میلیارد تومان، به رقم 3 هزار و 280 میلیارد تومان رسید که بر این اساس، بودجه شهرداری برای سال 96 نسبت به سال 95 حدود 8درصد افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، مهندس غلام مهدی حقدل در حاشیه دویست و چهارمین جلسه شورا که به صورت فوق العاده برگزار شد، اظهار داشت: بودجه پیشنهادی شهرداری این شهر در سال 96 که هفته گذشته در وقت مقرر و با رقم 3 هزار و 150 میلیارد تومان به این شورا ارائه‌شده بود، پس از تصویب کلیات در کمیسیون تلفیق، در نهایت با رقم 3 هزار و 280 میلیارد تومان در صحن علنی به تصویب رسید.
وی افزود: در این جلسه از 15 عضو شورای اسلامی حاضر در صحن علنی 14 نفر به بودجه نهایی رأی دادند و در مجموع بودجه شهرداری شیراز به 3 هزار و 280 میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافت.
بنا به اعلام رییس شورای شهر شیراز 82 درصد بودجه سال 96 عمرانی و 18 درصد آن جاری است و 140 میلیارد تومان از بودجه عمرانی در بخش فرهنگی و گردشگری هزینه خواهد شد.

۱۳۹۵/۱۱/۲۸ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما