امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نصف بودجه شهرداری از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی و دارائی های مجموعه تأمین می شود

نصف بودجه شهرداری از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی و دارائی های مجموعه تأمین می شود
رییس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز با بیان این مطلب که بودجه سال 96 شهرداری پس از بحث و بررسی با افزایش 130 میلیارد تومان با سرجمع 3280 میلیارد تومان به تصویب رسید، گفت:بیش از نیمی از کل بودجه شهرداری از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی و دارائی های شهرداری تأمین می شود.
رییس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز:
نصف بودجه شهرداری از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی و دارائی های مجموعه تأمین می شود

رییس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز با بیان این مطلب که بودجه سال 96 شهرداری پس از بحث و بررسی با افزایش 130 میلیارد تومان با سرجمع 3280 میلیارد تومان به تصویب رسید، گفت: بیش از نیمی از کل بودجه شهرداری از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی و دارائی های شهرداری تأمین می شود.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر، محمدتقی تذروی افزود: کمتر از نصف  بودجه شهرداری نیز از سایر منابع تأمین اعتبار همچون سرمایه گذاری بخش خصوصی، فروش اوراق مشارکت، وام های دریافتی از بانک و ... وصول می شود؛ این در حالیست که در بودجه سال 96 شهرداری رقم پیش بینی شده از محل کمک های دولتی، فقط 10 میلیارد تومان می باشد که این رقم کمتر از یک سوم درصد از کل بودجه را شامل می شود.
وی ضمن اشاره به افزایش 8درصدی بودجه 96 نسبت به سال 95، خاطرنشان ساخت: 82 درصد بودجه سال 96 جهت هزینه های عمرانی و تنها 18درصد به بخش جاری اختصاص داده شده است که این نسبت درسال 79 که اوایل تشکیل شوراها بود معادل 55درصد هزینه پروژه های عمرانی و 45درصد هزینه های جاری بوده است.
رییس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در پی سیاست کلی خود کفایی شهرداری، مضاعف بر بودجه مذکور برابر 3000 میلیارد تومان جهت پیشبرد اهداف، اجازه فعالیت در پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری به شهرداری داده شده است که امیدواریم  باعث تحول عظیم در تأمین اعتبارات و اجرای پروژه های سود آور و مفید باشد.
تذروی با بیان این مطلب که تسریع در اجرای پروژه های فرهنگی- عمرانی، بهبود محیط شهری و بهبود در امور و مرور و ترافیک شهری بیشترین دغدغه شورا و کمیسینون ها بود، اظهار داشت: بر همین اساس، تکمیل پروژه های نیمه تمام، توجه ویژه به احداث و تجهیز مراکز فرهنگی- ورزشی و مذهبی توجه به سرانه فضای سبز در مناطق شهرداری، رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار و توجه به زیباسازی شهر و افزایش نشاط شهروندی از اولویت های بودجه عمرانی سال اتی می باشد.

۱۳۹۵/۱۱/۳۰ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما