امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

شورای چهارم طی بیانیه ای از زحمات شهردار و نیروهای مجموعه شهرداری تقدیر و حمایت کرد

شورای چهارم طی بیانیه ای از زحمات شهردار و نیروهای مجموعه شهرداری تقدیر و حمایت کرد
در بخشی از بیانیه شورای شهر در حمایت از شهردار و نیروهای شهرداری شیراز آمده است: اجازه نخواهیم داد فشارهای سیاسی، تخریبی  و پرونده سازی های واهی جهت مدیران شهرداری، زحمات عزیزان را در ماه های آخر خدمت به حراج بگذارد.
طی بیانیه ای
شورای چهارم شهر شیراز از زحمات شهردار و مجموعه شهرداری تقدیر و حمایت کرد


در دویست و شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز، همه اعضا طی بیانیه ای از زحمات علیرضا پاک فطرت شهردار شیراز و تمامی نیروهای مجموعه شهرداری تقدیر و حمایت کردند.
در این بیانیه آمده است: باتوجه به زحمات گسترده جهادی شهردار کارآمد شیراز و کلیه معاونت ها، مدیران، شهرداران مناطق یازده گانه سازمان ها و نیروهای خدوم شهرداری که در حوزه عمران و آبادی همه جانبه شهری برای شهر شیراز افتخار آفریدند، بر خود لازم می دانیم تا آخرین روز خدمت در شورای چهارم از زحمات عزیزان در شهرداری حمایت نماییم.
ما اجازه نخواهیم داد فشارهای سیاسی، تخریبی  و پرونده سازی های واهی جهت مدیران شهرداری، زحمات عزیزان را در ماه های آخر خدمت به حراج بگذارد. بدون شک چوب حراج زدن به زحمات شورا و شهرداری شیراز نشان از ناکارآمدی جمعی دارد که در برابر شعار «ما می توانیم» احساس حقارت و ناتوانی می کنند.

 
اعضای شورای اسلامی شهر شیراز
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما