امروز: جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مطالعات امکان فرونشست زمین در شیراز تا پایان دور چهارم شورا تکمیل می شود

مطالعات امکان فرونشست زمین در شیراز تا پایان دور چهارم شورا تکمیل می شود
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز گفت: خشکسالی و کاهش سطح آب های زیرزمینی و مصرف بی رویه آب از مهم ترین عوامل ایجاد کننده فروچالگی است که تغییر الگوی آبیاری در کشاورزی، اصلاح رویه مصرف آب و ایجاد تصفیه خانه های لوکال جهت بازگشت مجدد پساب ها به چرخه مصرف شهری، می تواند به عنوان بازدارنده ایفای نقش کنند.
مطالعات امکان فرونشست زمین در شیراز تا پایان دور چهارم شورا تکمیل می شود
تغییر رویه مصرف آب بهترین راه جلوگیری از بحران احتمالی فروچالگی است

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز گفت: شورای چهارم با توجه به اهمیت موضوع، بحث امکان فرونشست دشت شیراز را در دستور کار بررسی قرار داده است که در این راستا، قرارداد مطالعات علمی و ژئوفیزیکی مربوطه با دانشگاه شیراز منعقد شده است. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، سیدمحمدرضا دیهیمی اعلام کرد: از آنجا که تکیه مدیریت شهری بر مطالعات دانشگاه بوده و هرگونه تصمیمی بر اساس داده های علمی مستخرج از این مطالعات اتخاذ می شود، انتظار می رود دانشگاه شیراز نتیجه مطالعات خود را طی کمتر از یک ماه آینده تکمیل کرده و به شورا تحویل دهد. همچنین اقدامات ابتدایی و توصیه های اولیه ای را که ضرورت اجرای آن  در چرخه مدیریت شهری محرز باشد، ظرف مدت یک هفته به شورا و شهرداری اعلام نماید.
وی با اشاره به حضور کارشناسان و اعضای تیم مطالعاتی دانشگاه در جلسات کمیسیون معماری و شهرسازی  و رسیدگی به نگرانی های ناشی از مطالعات اولیه در خصوص موضوع فرونشست زمین، اظهار داشت: بر اساس بررسی های کارشناسی شده، خشکسالی و کاهش سطح آب های زیرزمینی همچنین مصرف بی رویه آب از مهم ترین عوامل ایجاد کننده فروچالگی است. در این راستا تغییر الگوی آبیاری در کشاورزی، اصلاح رویه مصرف آب در خانه های مسکونی جهت کاهش میزان آب مصرفی، ایجاد تصفیه خانه های لوکال جهت بازگشت مجدد پساب ها به چرخه مصرف شهری، می تواند به طرز مؤثری به عنوان بازدارنده ایفای نقش کنند.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با بیان این مطلب که آب شرب مورد مصرف مردم در ایران 40درصد بیشتر از سایر کشورهای جهان است خاطرنشان ساخت: اتخاذ تدابیر مناسب جهت پررنگ کردن موضوع کمبود آب به عنوان یک مسأله جهانی باید در دستور کار تمامی دستگاه ها قرار گیرد و آنچه مسلم است این است که در زمینه رفع معضل کم آبی و جلوگیری از بحران فروچالگی و نشست زمین، تنها شهرداری متولی نیست بلکه تمامی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان شهری و تممی مراکز عملی و پژوهشی باید در این خصوص دغدغه داشته باشند.

۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما