امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

اولین نشست مشترک اعضای شورای پنجم با سرپرست ، معاونین و مدیران مناطق یازده گانه شهرداری شیراز

اولین نشست مشترک اعضای شورای پنجم با سرپرست ، معاونین و مدیران مناطق یازده گانه شهرداری شیراز
اولین نشست مشترک اعضای شورای پنجم با سرپرست ، معاونین و مدیران مناطق شهرداری شیراز

اولین نشست مشترک اعضای شورای پنجم با سرپرست ، معاونین و مدیران مناطق شهرداری شیراز
 


در اولین نشست مشترک اعضای شورای پنجم و شهرداری شیراز، ابتدا مهندس اسدی، سرپرست شهرداری شیراز ، معاونین و مدیران مناطق به بیان گزارشی از عملکرد شهرداری شیراز  پرداخته و دیدگاه های خود درخصوص مسائل و معضلات شهری را بیان کردند. در ادامه اعضای دوره پنجم، ضمن تقدیر و تشکر از مدیران و کارکنان شهرداری، آنان را یکی از ارکان مهم در بدنه شهرداری شیراز عنوان کردند. سپس اعضای دوره پنجم دیدگاه های خود درخصوص مسائل شهری را تشریح کرده و پرداختن به امور عمرانی، فرهنگی،آموزش حقوق شهروندی،تکریم ارباب رجوع و... را از نیازهای ضروری شهرشیراز بیان کردند.


روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز

۱۳۹۶/۰۶/۰۹ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما